Categorii

Articole noi

Alte articole juridice

Dreptul familiei

Achiziții publice

Insolvență

Ce veți regăsi pe blog

 

În această secțiune am pregatit o serie de articole juridice din principalele arii în care ne desfășurăm activitatea. Am încercat să venim în întâmpinarea nevoilor dvs. cu informatii cât mai utile.

19 ianuarie 2023
  TRIBUNALUL ________________[1] DOMNULE PRESEDINTE, Subscrisa _________________ SRL, cu sediul social în ________________________________, înregistrată la Registrul Comerțului __________ sub nr. _______________, CUI ______________, reprezentată prin administrator __________________, domiciliat în ______________________________, identificat prin CI seria ______, nr. _________, eliberată de __________ la data de ___________, cu valabilitate până la data de ___________,
13 decembrie 2022
În data de 12.12.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii, a pronunțat următoarea soluție: Admite recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Iași şi, în interpretarea şi aplicarea unitară a dispozițiilor art. 174 din Legea nr.
10 noiembrie 2022
Acordul de restructurare reprezintă cel mai recent instrument de prevenire a insolvenței introdus în legislația națională, care permite restructurarea activității companiei aflate în dificultate financiară, în afara unei proceduri de insolvență. Cui se adresează acordul de restructurare? Procedura acordului de restructurare se aplică companiilor aflate în stare de dificultate, dar
31 octombrie 2022
De la data deschiderii procedurii de insolvență, se suspendă de drept toate acțiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanțelor asupra averii societății debitoare. Acest lucru semnifică că nu veți mai putea apela la procedurile obișnuite de recuperare a creanțelor, precum introducerea unei cereri de valoare redusă/ordonanță
04 ianuarie 2023
  Curatela reprezintă o formă de ocrotire a persoanei care: din cauza bătrâneții, a bolii sau a unei infirmități fizice, deși capabilă, nu poate, personal, să își administreze bunurile sau să își apere interesele în condiții corespunzătoare și, din motive temeinice, nu își poate numi un reprezentant sau un administrator; din
12 iulie 2022
  Prin Legea 191/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 652 din 30.06.2022, au fost modificate prevederile legale privind delegarea temporară a autorității părintești asupra copilului, în situația în care părintele este plecat la muncă în străinătate. Astfel, potrivit noilor reglementari, părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care a locuit
13 iunie 2022
  Bunurile comune nu pot fi urmărite de creditorii personali ai unuia dintre soți. Cu toate acestea, daca soțul debitor nu deține bunuri proprii în patrimoniu, sau acestea nu sunt suficiente pentru acoperirea creanței, creditorul său personal poate cere partajul bunurilor comune, însă numai în măsura necesară pentru acoperirea creanţei sale.
13 iunie 2022
Codul civil definește locuința familiei drept locuința comună a soților sau, în lipsă, locuința soțului la care se află copiii, stabilind reguli clare cu privire la actele juridice ce pot fi încheiate cu privire la acest imobil. Notarea în cartea funciara a destinației de locuință de familie Notarea destinației de
18 iulie 2022
În Monitorul Oficial nr. 697 din 12 iulie 2022, a fost publicată Legea nr. 208/2022, prin care s-au adus o serie de modificări legislației privind achizițiile publice/sectoriale. Noile reglementari vor intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitor. Prin noul act normativ, au
27 mai 2022
Noul act normativ vine în completarea măsurilor dispuse prin OUG 47/2022, în sensul că se reglementează metodologia de ajustare a prețurilor în vederea restabilirii echilibrului contractual în cadrul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru, precum și în alte categorii de contracte, respectiv pentru ajustarea devizelor generale de investiții în cadrul contractelor
10 mai 2022
OUG 47/2022 a fost adoptată în contextul crizei mondiale în domeniul construcțiilor, în care, pe lângă creșterile costurilor materialelor de construcții, au intervenit și creșteri ale costului altor elemente aferente investițiilor publice (creșteri preț energie electrica, gaze naturale, combustibil, transport marfa, etc.), aspecte care nu au putut fi prevăzute la
03 martie 2022
În cadrul Ședinței de Guvern din data de 02.03.2022, a fost adoptată Ordonanța de Urgență privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție, acest act normativ fiind necesar și așteptat de executanți în contextul intrării în faliment și retragerii autorizației de funcționare a societății de asigurare CITY INSURANCE. Nota!
28 decembrie 2022
În România angajatorii sunt obligați să achite lunar salariaților indemnizațiile de concedii medicale, urmând ca ulterior, în termen de 90 de zile, să solicite de la casele de asigurări de sănătate restituirea indemnizațiilor care se suportă din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. Cererile de restituire sunt
21 decembrie 2022
Nu cred că există angajator în România care să nu se fi lovit de problema decontărilor cu întârziere a indemnizațiilor de concedii medicale care se suportă din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. În legislația națională avem un mecanism defectuos pentru această decontare, care funcționează în felul
20 octombrie 2022
Începând cu 01.01.2023, va fi eliminată cota forfetară de cheltuieli de 40% care se putea deduce din venitul brut obținut din chirii. În prezent (2022), contribuabilul care obține venituri din cedarea folosinței bunurilor, își poate calcula venitul impozabil fie în sistem real (pe baza datelor din contabilitate), fie prin alegerea
03 octombrie 2022
Majorarea cotei de impozit Începând cu 01.01.2023 se majorează impozitul pe veniturile obținute din dividende, de la cota de 5% cât este în prezent, la 8%. Cota majorată se va aplica pentru veniturile din dividende distribuite după data de 01.01.2023, ceea ce semnifică că până la finalul anului 2022 se
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
CallLawyer