CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina

Cu ce ne ocupăm

 

Desfășurăm cu preponderență, o activitate constantă în următoarele domenii: Drept civil, Drept comercial, Dreptul familiei, Dreptul administrativ, Restructurare și Insolvență, Recuperări creanțe, Executări silite, Achiziții publice, Dreptul muncii și Dreptul corporativ.

Cabinet de Avocat și Insolvență București, Dreptul Familiei, Dreptul Civil, Consultanță Achiziții  Publice, Consultanță insolvență/faliment, Publicații insolvență/faliment, Cabinet de insolvență/faliment București, Articole juridice, Servicii de insolvență, Practician de insolvență

Oferim servicii de consultanță, asistare și reprezentare juridică în cauze din domeniul dreptului muncii, pentru: redactare și negociere clauzele contracte individuale de muncă, redactare regulamente de ordine interioară, reprezentare juridică în litigiile de dreptul muncii.

Oferim servicii de consultanță și reprezentare juridică în procedurile de achiziții publice: contestații împotriva documentației de atribuire, contestații împotriva rezultatului procedurii, plângeri împotriva soluțiilor CNSC, redactare răspunsuri la clarificările solicitate de autoritatea contractantă, asistare în derularea procedurilor de atribuire cât și în cele de execuție a contractului de achiziție publică.

Avem o experiență vastă în domeniul comercial, asistând societățile în toate etapele activității lor, după cum urmează: asistare și reprezentare în orice fel de operațiuni în față Oficiului Registrului Comerțului: înființare societate, puncte de lucru, modificare obiect de activitate, majorare capital social, schimbare/prelungire sediul social, schimbare denumire, cesiune părți sociale, găzduire sediu social la sediul profesional al avocatului, lichidare voluntara si radiere, reprezentare juridica în litigiile dintre profesioniști, redactare, revizuire, modificare contracte.

Venim în întâmpinarea nevoilor clienților noștri, cu servicii juridice în următoarele domenii de expertiză: consultanță pentru societățile aflate în dificultate financiară în vederea identificării celor mai potrivite soluții pentru salvgardarea societății, asistență de specialitate acordată creditorilor în cadrul procedurilor de insolvență, evaluarea posibilităților de recuperare a creanțelor deținute împotriva unei societăți aflate în insolventa, reprezentare juridica în dosarele de atragere a răspunderii personale patrimoniale pentru intrarea în insolvență, asistență juridică în întocmirea planului de reorganizare, întocmirea documentației în vederea deschiderii procedurii de insolvență, redactarea declarațiilor de creanță, reprezentare în cadrul ședințelor de adunare a creditorilor, formulare contestații împotriva tabelelor de creanțe, a rapoartelor de activitate, precum și împotriva proceselor verbale ale ședințelor de adunare a creditorilor.

Echipa noastră a acumulat o experiența bogată în gestionarea litigiilor. Principalele domenii în care asigurăm reprezentarea juridică, sunt:

 

Dreptul familiei: divorț, stabilirea/ modificarea programului de vizită, a pensiei de întreținere, exercitarea autorității părintești, ordonanțe președințiale în materia familiei, tăgadă de paternitate și stabilirea filiație față de tată, instituirea curatelei, punere sub interdicție, partaj.

 

Dreptul civil: recuperare de creanțe – acțiuni pe drept comun, ordonanțe de plată, cereri de valoare redusă, executări silite – formulare cerere de executare, înregistrare dosar de executare, formulare contestație la executare, suspendare provizorie a executării silite, cereri de evacuare, revendicări imobiliare, acțiuni Legea 10/2001, litigii privind răspunderea civilă delictuală și contractuală, litigii succesorale.

 

Dreptul administrativ: plângeri formulate împotriva organelor emitente ale actului administrativ, acțiuni în anularea actelor administrative, litigii referitoare la drepturile salariale ale funcționarilor publici, proceduri disciplinare și de angajare a răspunderii funcționarilor publici.

Litigii

Insolvență

Drept societar și comercial

Achiziții publice

Dreptul muncii