CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
Cabinet de Avocat și Insolvență București, Dreptul Familiei, Dreptul Civil, Consultanță Achiziții Publice, Consultanță insolvență/faliment, Publicații insolvență/faliment, Cabinet de insolvență/faliment București, Articole juridice, Servicii de insolvență, Practician de insolvență

Dinu Maria Cristina deține calitatea de practician în insolvență definitiv, fiind membru al Uniunii Practicienilor în Insolvență din România și titular al Cabinetul Individual de Insolvență Dinu Maria Cristina.

 

În calitate de practician în insolvență, conduce procedurile de insolvență pe durata perioadei de observație, a reorganizării judiciare și falimentului, procedurile de lichidare voluntară, precum și procedurile de prevenire a insolvenței prevăzute de Legea 85/2014.

 

Serviciile oferite de CII Dinu Maria Cristina respectă principiile și scopul Legii 85/2014, fiind orientate spre acoperirea pasivului societății debitoare, cu sprijinirea și acordarea, atunci când este posibil, a șansei de redresare a activității societății debitoare.

 

Venim în întâmpinarea nevoilor clienților noștri, cu servicii în următoarele domenii de expertiză:

 

Consultanță în domeniul insolvenței:

 

 • consultanță pentru societățile aflate în dificultate financiară în vederea identificării celor mai potrivite soluții pentru salvgardarea societății;

 • evaluarea posibilităților de recuperare a creanțelor deținute împotriva unei societăți aflate în dificultate financiară;

 • asistență juridică în întocmirea planului de reorganizare;

 • analiza solvabilității societăților partenere;

 • întocmirea documentației în vederea deschiderii procedurii de insolvență.

 

Administrare judiciară:

 

 • administrarea procedurilor de insolvență, atât în perioada de observație, cât și în perioada de reorganizare;
 • întocmirea actelor de procedură – notificări, convocări ale adunării creditorilor, rapoarte lunare de activitate, rapoarte întocmite asupra cauzelor care au condus la starea de încetare de plăți, verificarea declarațiilor de creanță și întocmirea tabelelor de creanțe, inventarierea activelor societății, etc;

 • supravegherea operațiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului;

 • efectuarea demersurilor necesare în vederea recuperării creanțelor;

 • elaborarea planului de reorganizare judiciară a debitorului, în condițiile și în termenele prevăzute de lege;

 • conducerea, integrală sau în parte, a activității debitorului, atunci când legea ori instanța fixează această atribuție în sarcina practicianului în insolvență

 • menținerea sau denunțarea unor contracte încheiate de debitor, introducerea de acțiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor, precum și a transferurilor cu caracter patrimonial, a operațiunilor comerciale încheiate de debitor şi a constituirii de privilegii şi garanții acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor sau, după caz, ale acționarilor, asociaților ori membrilor debitorului persoană juridică.

 

Falimentul /Lichidare judiciară:

 

 • întocmirea actelor de procedura specifice;

 • întocmirea strategiei de valorificare a activelor societății;

 • valorificarea bunurilor și a drepturilor din averea debitorului;

 • efectuarea de demersuri în vederea unei bune expuneri a bunurilor debitorului pe piață;

 • încheierea contractelor de vânzare cumpărare și a proceselor verbale de adjudecare;

 • întocmirea rapoartelor asupra fondurilor obținute din lichidarea bunurilor;

 • distribuirea, în condițiile legii, a sumelor rezultate din lichidare si din recuperarea de creanțe;

 • întocmirea rapoartelor de închidere a procedurii;

 • semnarea bilanțului final de lichidare;

 • introducerea cererii de antrenare a răspunderii membrilor organelor de supraveghere, în cazul în care sunt identificate fapte care să se încadreze în dispozițiile art. 169 din Legea 85/2014.

 

Reorganizare judiciară:

 

 • întocmirea planului de reorganizare judiciară;

 • supravegherea activității debitorului pe durata perioadei de reorganizare, în conformitate cu planul de reorganizare;

 • întocmirea rapoartelor trimestriale asupra situației financiare a debitorului;

 • urmărirea realizării planului de reorganizare și sesizarea judecătorului sindic și a creditorilor în cazul în care debitorul nu îl respectă

 

Lichidare voluntară pentru societăți și asociații non-profit

Servicii de insolventa