Citește și alte articole

CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
14 iunie 2023
  Cine poate beneficia de măsura de ocrotire a tutelei speciale? O persoană poate beneficia de tutela specială dacă deteriorarea facultăților sale mintale este totală și după caz permanentă și este necesar ca aceasta să fie reprezentată în mod continuu în exercitarea drepturilor și libertăților sale. Discutăm așadar de persoane care
04 ianuarie 2023
  Curatela reprezintă o formă de ocrotire a persoanei care: din cauza bătrâneții, a bolii sau a unei infirmități fizice, deși capabilă, nu poate, personal, să își administreze bunurile sau să își apere interesele în condiții corespunzătoare și, din motive temeinice, nu își poate numi un reprezentant sau un administrator; din
12 iulie 2022
  Prin Legea 191/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 652 din 30.06.2022, au fost modificate prevederile legale privind delegarea temporară a autorității părintești asupra copilului, în situația în care părintele este plecat la muncă în străinătate. Astfel, potrivit noilor reglementari, părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care a locuit
13 iunie 2022
  Bunurile comune nu pot fi urmărite de creditorii personali ai unuia dintre soți. Cu toate acestea, daca soțul debitor nu deține bunuri proprii în patrimoniu, sau acestea nu sunt suficiente pentru acoperirea creanței, creditorul său personal poate cere partajul bunurilor comune, însă numai în măsura necesară pentru acoperirea creanţei sale.
13 iunie 2022
Codul civil definește locuința familiei drept locuința comună a soților sau, în lipsă, locuința soțului la care se află copiii, stabilind reguli clare cu privire la actele juridice ce pot fi încheiate cu privire la acest imobil. Notarea în cartea funciara a destinației de locuință de familie Notarea destinației de
26 mai 2022
  În cazul părinților separați sau divorțați, care exercită în comun autoritatea părintească asupra copilului, este necesar ca ambii părinți să-si dea acordul pentru ieșirea minorului din țară. Dacă minorul călătorește împreuna cu unul dintre părinți, părintele însoțitor este obligat să prezinte poliției de frontieră procura notarială a celuilalt părinte, din
06 mai 2022
  Prin Decizia nr. 601/2020, Curtea Constituțională a constatat neconstituționalitatea dispozițiilor art. 164 alin. (1) din Codul civil, care stabileau că persoana care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza alienației ori debilității mintale, va fi pusă sub interdicție judecătorească. Ulterior pronunțării acestei Decizii, în
24 martie 2022
În cazuri extrem de grave, în care părintele pune în pericol viața, sănătatea sau dezvoltarea copilului prin rele tratamente aplicate acestuia, prin consum de alcool sau droguri, prin purtare abuzivă, prin neglijență gravă în îndeplinirea obligațiilor părintești sau prin atingerea gravă a interesului superior al minorului, instanța de judecată poate
21 martie 2022
  În situația în care relațiile dintre soți sunt grav vătămate și părțile nu pot ajunge la o înțelegere în privința desfacerii căsătoriei, stabilirii modalității de exercitare a autorității părintești, pensiei de întreținere sau locuinței minorilor, va trebui să introduceți cererea de divorț în fața instanței de judecată. Instanța competentă pentru
13 ianuarie 2022
În conformitate cu prevederile Codului Civil, părinții sunt obligați în solidar să presteze întreținere copilului minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum și educația, învățătura și pregătirea sa profesională. Durata prestării întreținerii Obligația de întreținere se prestează până la majoratul copilului, sau, dacă copilul se afla în continuarea studiilor, până la
Cabinet de Avocat și Insolvență București, Dreptul Familiei, Dreptul Civil, Consultanță Achiziții  Publice, Consultanță insolvență/faliment, Publicații insolvență/faliment, Cabinet de insolvență/faliment București, Articole juridice, Servicii de insolvență, Practician de insolvență

Dreptul Familiei