CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
12 iulie 2022

PROCEDURA DELEGĂRII AUTORITĂȚII PĂRINTEȘTI ÎN SITUAȚIA ÎN CARE PĂRINTELE ESTE PLECAT LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE

 

 

 

Prin Legea 191/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 652 din 30.06.2022, au fost modificate prevederile legale privind delegarea temporară a autorității părintești asupra copilului, în situația în care părintele este plecat la muncă în străinătate.

 

Astfel, potrivit noilor reglementari, părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care a locuit copilului și care este plecat la muncă în străinătate, are obligația de a notifica aceasta intenție serviciului public de asistență socială de la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi țara.

 

În cuprinsul notificării, va trebui în mod obligatoriu să fie desemnată persoana care se va ocupa de întreținerea copilului pe durata absenței părintelui.

 

Persoana desemnată de părinte, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • să facă parte din familia extinsă sau dintre rudele, altele decât cele de gradul III inclusiv, afinii, prietenii familiei sau ai familiei extinse a copilului, față de care acesta a dezvoltat relații de atașament sau alături de care s-a bucurat de viața de familie;

  • să aibă minimum 18 ani și

  • să îndeplinească condițiile materiale și garanțiile morale necesare creșterii și îngrijirii unui copil.

 

Confirmarea persoanei în întreținerea căreia va rămâne copilul se efectuează de către instanța de tutelă. Astfel, la solicitarea părintelui sau, după caz, din oficiu, instanța va dispune delegarea temporară a autorității părintești cu privire la copil, pentru o perioadă de cel mult 12 luni, către persoana desemnată de părinte. În situația în care părintele nu revine în țară în această perioadă, instanța poate prelungi succesiv delegarea temporară, pe durata lipsei acestuia, pentru perioade de cel mult 1 an.

 

Acordul persoanei căreia urmează să-i fie delegată autoritatea părintească se exprimă de către aceasta personal, în fața instanței.

 

Cererea se soluționează în procedură necontencioasă, potrivit Codului de procedură civilă. Soluționarea cererii de delegare a drepturilor și îndatoririlor părintești se face în termen de 3 zile de la depunerea acesteia. Hotărârea va cuprinde menționarea expresă a drepturilor și îndatoririlor care se deleagă și perioada pentru care are loc delegarea.

 

Prevederile de mai sus sunt aplicabile și în situația în care ambii părinți sunt plecați la muncă în străinătate.

 

Sperăm că acest articol ți-a fost de ajutor. Ți-am pregătit și un articol cu privire la adoptarea noilor măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale.

 

Alte articole din această categorie

06 mai 2022
  Prin Decizia nr. 601/2020, Curtea Constituțională a constatat neconstituționalitatea dispozițiilor art. 164 alin. (1) din Codul civil, care stabileau că persoana care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji
13 iunie 2022
Codul civil definește locuința familiei drept locuința comună a soților sau, în lipsă, locuința soțului la care se află copiii, stabilind reguli clare cu privire la actele juridice ce pot
24 martie 2022
În cazuri extrem de grave, în care părintele pune în pericol viața, sănătatea sau dezvoltarea copilului prin rele tratamente aplicate acestuia, prin consum de alcool sau droguri, prin purtare abuzivă,
21 martie 2022
  În situația în care relațiile dintre soți sunt grav vătămate și părțile nu pot ajunge la o înțelegere în privința desfacerii căsătoriei, stabilirii modalității de exercitare a autorității părintești, pensiei
13 iunie 2022
  Bunurile comune nu pot fi urmărite de creditorii personali ai unuia dintre soți. Cu toate acestea, daca soțul debitor nu deține bunuri proprii în patrimoniu, sau acestea nu sunt suficiente
04 ianuarie 2023
  Curatela reprezintă o formă de ocrotire a persoanei care: din cauza bătrâneții, a bolii sau a unei infirmități fizice, deși capabilă, nu poate, personal, să își administreze bunurile sau să
14 iunie 2023
  Cine poate beneficia de măsura de ocrotire a tutelei speciale? O persoană poate beneficia de tutela specială dacă deteriorarea facultăților sale mintale este totală și după caz permanentă și este
13 ianuarie 2022
În conformitate cu prevederile Codului Civil, părinții sunt obligați în solidar să presteze întreținere copilului minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum și educația, învățătura și pregătirea sa profesională. Durata prestării
12 iulie 2022
  Prin Legea 191/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 652 din 30.06.2022, au fost modificate prevederile legale privind delegarea temporară a autorității părintești asupra copilului, în situația în care părintele este
26 mai 2022
  În cazul părinților separați sau divorțați, care exercită în comun autoritatea părintească asupra copilului, este necesar ca ambii părinți să-si dea acordul pentru ieșirea minorului din țară. Dacă minorul călătorește

Avocat titular Dinu Maria Cristina

 

Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina

Citește și alte articole