Citește și alte articole

CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
08 iunie 2023
Prin OUG 26/2022 a fost introdusă obligația autorității contractante de a efectua demersurile necesare pentru reținerea cauțiunii constituite la CNSC, în cazul în care câștigă în mod definitiv o contestație. Prevederea face obiectul articolului 61^ 1 alin.  (5 ^ 1) din Legea 101/2016, “În situația în care autoritatea contractantă câștigă
15 mai 2023
În cazul procedurilor de achiziție publică pentru care se aplică criteriul de atribuire „cel mai bun raport calitate - preț/calitate - cost”, autoritățile contractante pot lua în considerare ca factor de evaluare, „organizarea, calificarea și experiența personalului desemnat pentru executarea contractului” (alin. 5, lit. b din art. 187), însă numai
07 martie 2023
În cadrul procedurilor de achiziție publică, autoritățile contractate pot emite documente constatatoare „negative” care conțin informații referitoare la neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant, documente care pot bloca participarea contractantului la alte proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică pe o durată de 3 ani. Recent a fost reglementată
18 iulie 2022
În Monitorul Oficial nr. 697 din 12 iulie 2022, a fost publicată Legea nr. 208/2022, prin care s-au adus o serie de modificări legislației privind achizițiile publice/sectoriale. Noile reglementari vor intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitor. Prin noul act normativ, au
27 mai 2022
Noul act normativ vine în completarea măsurilor dispuse prin OUG 47/2022, în sensul că se reglementează metodologia de ajustare a prețurilor în vederea restabilirii echilibrului contractual în cadrul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru, precum și în alte categorii de contracte, respectiv pentru ajustarea devizelor generale de investiții în cadrul contractelor
10 mai 2022
OUG 47/2022 a fost adoptată în contextul crizei mondiale în domeniul construcțiilor, în care, pe lângă creșterile costurilor materialelor de construcții, au intervenit și creșteri ale costului altor elemente aferente investițiilor publice (creșteri preț energie electrica, gaze naturale, combustibil, transport marfa, etc.), aspecte care nu au putut fi prevăzute la
03 martie 2022
În cadrul Ședinței de Guvern din data de 02.03.2022, a fost adoptată Ordonanța de Urgență privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție, acest act normativ fiind necesar și așteptat de executanți în contextul intrării în faliment și retragerii autorizației de funcționare a societății de asigurare CITY INSURANCE. Nota!
14 februarie 2022
  Prin versiunea actualizată a Notificării ANAP cu privire la interpretarea noțiunilor de furnizor și subcontractant în contractul de achiziție publică/sectorial, s-au adus următoarele clarificări: Furnizorul este entitatea care furnizează produse/prestează servicii către contractant, iar subcontractantul execută anumite părți sau elemente ale lucrărilor/serviciilor, răspunzând de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare
11 ianuarie 2022
În data de 10.01.2022 a fost publicată Notificarea ANAP privind clarificarea posibilității de acceptare de către autoritățile/entitățile contractante în procedurile de achiziție publică/ sectorială, a garanțiilor de participare/de bună execuție emise de către instituțiile financiare nebancare. Subliniem faptul că instrumentele de garantare reglementate prin legislația în domeniul achizițiilor publice/sectoriale (garanția
20 decembrie 2021
Prin Ordonanța de Guvern nr. 3/2021, au fost adoptate o serie de măsuri pentru simplificarea procesului de achiziție publică, inclusiv prin reducerea anumitor termene procedurale reglementate de Legea nr. 98/2016, Legea nr. 99/2016 și Legea nr. 101/2016. Principalele modificări aduse legislației de achiziții publice prin OG 3/2021: a fost eliminată
Cabinet de Avocat și Insolvență București, Dreptul Familiei, Dreptul Civil, Consultanță Achiziții  Publice, Consultanță insolvență/faliment, Publicații insolvență/faliment, Cabinet de insolvență/faliment București, Articole juridice, Servicii de insolvență, Practician de insolvență

Achiziții Publice