CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
04 ianuarie 2023

INSTITUIREA CURATELEI 

 

 

 

Curatela reprezintă o formă de ocrotire a persoanei care:

 1. din cauza bătrâneții, a bolii sau a unei infirmități fizice, deși capabilă, nu poate, personal, să își administreze bunurile sau să își apere interesele în condiții corespunzătoare și, din motive temeinice, nu își poate numi un reprezentant sau un administrator;

 2. din cauza bolii sau din alte motive, deși capabilă, nu poate, nici personal, nici prin reprezentant, să ia măsurile necesare în cazuri a căror rezolvare nu suferă amânare;

 3. fiind obligată să lipsească vreme îndelungată de la domiciliu, nu a lăsat un mandatar sau un administrator general;

 4. a dispărut fără a exista informații despre ea și nu a lăsat un mandatar sau un administrator general.

 

Un aspect deosebit de important care trebuie avut în vedere în primele două cazuri de mai sus, este că această formă de ocrotire (curatela) se poate institui doar în cazul în care persoanele respective au discernământ și sunt lucide.

 

În caz contrar, respectiv în situația în care persoanele au diverse afecțiuni care le afectează total sau parțial discernământul, procedura curatelei nu va putea fi instituită, fiind necesar să se recurgă la procedura consilierii judiciare sau a tutelei speciale, în funcție de fiecare caz în parte.

 

Instituirea curatelei nu va afecta în niciun fel capacitatea de exercițiu a celui pe care curatorul îl reprezintă.

 

Care este procedura de instituire a curatelei?

 

Cererea de instituire a curatelei se adresează judecătoriei:

 • în cazul situației de la lit. a) de mai sus, judecătoriei de la domiciliul persoanei reprezentate;

 • în cazul situației de la lit. b), fie instanței de la domiciliul persoanei reprezentate, fie la instanța de la locul unde trebuie luate măsurile urgente;

 • în cazul situației de la lit. c) sau d), instanța de la ultimul domiciliu din țară al celui lipsa ori al celui dispărut.

 

În cuprinsul acțiunii introductive trebuie arătate motivele pentru care se solicită o astfel de măsură de ocrotire și trebuie indicate datele de identificare ale persoanei care urmează să fie pusă sub curatelă și ale persoanei care urmează să fie desemnată în calitate de curator.

 

Cererea de chemare în judecată trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

 • documente privind boala sau infirmitatea fizică de care suferă persoana a cărei curatelă se solicită (documente medicale, bilete de ieșire din spital, rapoarte de ancheta sociala)/dovezi privind lipsa îndelungată de la domiciliu a persoanei reprezentate/ dovezi privind dispariția persoanei a cărei curatela urmează să se instituie;

 • copii cărți de identitate pentru curator și persoana care urmează să fie reprezentată;

 • declarație privind consimțământul persoanei vizate de curatelă prin care să declare că este de acord cu instituirea curatelei și cu numirea curatorului;

 • declarație dată de persoana care urmează să fie numită în calitate de curator, prin care să declare că dorește să fie numit curator;

 • pentru persoana care urmează să fie numită curator – cazier fiscal, cazier judiciar, adeverință medicală, etc.

 

În cadrul procesului de instituire curatelă, se va întocmi și un raport de anchetă socială de către reprezentanții autorității tutelare din cadrul primăriei.

 

Curatela se poate institui la cererea celui care urmează să fie reprezentat, a soțului, a rudelor sau a persoanelor apropiate celui care urmează a fi reprezentat, serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, procurorul, instituțiile de ocrotire, instanțele judecătorești sau orice altă persoană.

 

Se poate institui curatela fără consimțământul persoanei vizate?

 

Curatela nu se poate institui decât cu consimțământul celui reprezentat, în afară de cazurile în care consimțământul nu poate fi dat.

 

Acest lucru semnifică că dacă persoana cu privire la care s-a formulat cererea de instituire a curatelei nu dorește această măsura de ocrotire sau nu este de acord cu persoana curatorului, cererea de chemare în judecată va fi respinsă.

 

Care este rolul curatorului?

 

Curatorul desemnat de instanța de tutelă are rolul de a proteja interesele persoanei ocrotite, de a-i administra bunurile existente și viitoare, inclusiv sumele de bani pe care le-ar avea în conturi bancare.

 

Trebuie reținut însă faptul că pentru acte de dispoziție precum operațiuni de vânzare, schimb, tranzacții, curatorul are nevoie de o autorizare speciala din partea instanței de tutelă, ceea ce va determina promovarea unui proces distinct.

 

 

Sperăm că acest articol ți-a fost de ajutor. S-ar putea sa-ti fie de ajutor si articolul privind instituirea procedurii de consiliere judiciara si a tutelei speciale.

 

Alte articole din această categorie

06 mai 2022
  Prin Decizia nr. 601/2020, Curtea Constituțională a constatat neconstituționalitatea dispozițiilor art. 164 alin. (1) din Codul civil, care stabileau că persoana care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji
13 iunie 2022
Codul civil definește locuința familiei drept locuința comună a soților sau, în lipsă, locuința soțului la care se află copiii, stabilind reguli clare cu privire la actele juridice ce pot
24 martie 2022
În cazuri extrem de grave, în care părintele pune în pericol viața, sănătatea sau dezvoltarea copilului prin rele tratamente aplicate acestuia, prin consum de alcool sau droguri, prin purtare abuzivă,
21 martie 2022
  În situația în care relațiile dintre soți sunt grav vătămate și părțile nu pot ajunge la o înțelegere în privința desfacerii căsătoriei, stabilirii modalității de exercitare a autorității părintești, pensiei
13 iunie 2022
  Bunurile comune nu pot fi urmărite de creditorii personali ai unuia dintre soți. Cu toate acestea, daca soțul debitor nu deține bunuri proprii în patrimoniu, sau acestea nu sunt suficiente
04 ianuarie 2023
  Curatela reprezintă o formă de ocrotire a persoanei care: din cauza bătrâneții, a bolii sau a unei infirmități fizice, deși capabilă, nu poate, personal, să își administreze bunurile sau să
14 iunie 2023
  Cine poate beneficia de măsura de ocrotire a tutelei speciale? O persoană poate beneficia de tutela specială dacă deteriorarea facultăților sale mintale este totală și după caz permanentă și este
13 ianuarie 2022
În conformitate cu prevederile Codului Civil, părinții sunt obligați în solidar să presteze întreținere copilului minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum și educația, învățătura și pregătirea sa profesională. Durata prestării
12 iulie 2022
  Prin Legea 191/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 652 din 30.06.2022, au fost modificate prevederile legale privind delegarea temporară a autorității părintești asupra copilului, în situația în care părintele este
26 mai 2022
  În cazul părinților separați sau divorțați, care exercită în comun autoritatea părintească asupra copilului, este necesar ca ambii părinți să-si dea acordul pentru ieșirea minorului din țară. Dacă minorul călătorește

Avocat titular Dinu Maria Cristina

 

Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina

Citește și alte articole