Citește și alte articole

CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
11 martie 2024
Sechestrul asigurător reprezintă o măsură deosebit de utilă pentru creditori, care are drept scop indisponibilizarea bunurilor mobile și/sau imobile urmăribile ale debitorului, până la momentul obținerii unui titlu executoriu împotriva debitorului. Această măsură se adresează creditorilor diligenți, precauți, care nu dețin încă un titlu executoriu împotriva debitorului, dar care urmăresc
08 martie 2023
În situația în care un salariat este concediat în mod nelegal sau pentru motive neîntemeiate, acesta se poate adresa instanței de judecată pentru a obține anularea deciziei de concediere și plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și actualizate, precum și celelalte drepturi de care ar fi beneficiat dacă
10 februarie 2023
Din păcate, hărțuirea psihologică a salariaților este un fenomen extrem de des întâlnit în cadrul companiilor din România. Angajatorii nu de puține ori aleg să închidă ochii la astfel de comportamente hărțuitoare sau chiar recurg ei înșiși la acțiuni de hărțuire morală, în încercarea de a determina anumiți salariați „să-și
08 februarie 2023
Prin Hotărârea de Guvern nr. 262/2019, a fost introdusă obligația angajatorilor de a întocmi politici interne clare în domeniul relațiilor de muncă care să vizeze eliminarea toleranței la hârțuirea la locul de muncă și măsuri antihărţuire. Începând cu anul 2020, s-au introdus în legislația muncii reglementări privind hărțuirea morală a
28 decembrie 2022
În România angajatorii sunt obligați să achite lunar salariaților indemnizațiile de concedii medicale, urmând ca ulterior, în termen de 90 de zile, să solicite de la casele de asigurări de sănătate restituirea indemnizațiilor care se suportă din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. Cererile de restituire sunt
21 decembrie 2022
Nu cred că există angajator în România care să nu se fi lovit de problema decontărilor cu întârziere a indemnizațiilor de concedii medicale care se suportă din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. În legislația națională avem un mecanism defectuos pentru această decontare, care funcționează în felul
20 octombrie 2022
Începând cu 01.01.2023, va fi eliminată cota forfetară de cheltuieli de 40% care se putea deduce din venitul brut obținut din chirii. În prezent (2022), contribuabilul care obține venituri din cedarea folosinței bunurilor, își poate calcula venitul impozabil fie în sistem real (pe baza datelor din contabilitate), fie prin alegerea
03 octombrie 2022
Majorarea cotei de impozit Începând cu 01.01.2023 se majorează impozitul pe veniturile obținute din dividende, de la cota de 5% cât este în prezent, la 8%. Cota majorată se va aplica pentru veniturile din dividende distribuite după data de 01.01.2023, ceea ce semnifică că până la finalul anului 2022 se
15 septembrie 2022
Potrivit ultimelor modificări legislative, începând cu salariul aferent lunii august 2022, contribuțiile sociale obligatorii pentru contractele de muncă part – time se vor raporta la cuantumul salariului minim pe economie. Mai precis, daca salariul aferent contractului de muncă part – time este mai mic decât valoarea salariului minim pe economie
22 august 2022
Având în vedere contextul economic actual în care nevoia de lichidități este din ce în ce mai stringentă pentru supraviețuirea propriului business, este necesară diminuarea pe cât posibil a pierderilor. Problema facturilor neîncasate este inevitabilă în activitatea oricărui business, indiferent de domeniul de activitate. Ceea ce poate face diferența între
Cabinet de Avocat și Insolvență București, Dreptul Familiei, Dreptul Civil, Consultanță Achiziții  Publice, Consultanță insolvență/faliment, Publicații insolvență/faliment, Cabinet de insolvență/faliment București, Articole juridice, Servicii de insolvență, Practician de insovență

Alte articole juridice