CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
26 mai 2022

SUPLINIREA CONSIMȚĂMÂNTULUI PĂRINTELUI PENTRU IEȘIREA MINORULUI DIN ȚARĂ

 

 

 

În cazul părinților separați sau divorțați, care exercită în comun autoritatea părintească asupra copilului, este necesar ca ambii părinți să-si dea acordul pentru ieșirea minorului din țară.

 

Dacă minorul călătorește împreuna cu unul dintre părinți, părintele însoțitor este obligat să prezinte poliției de frontieră procura notarială a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta din urmă își dă acordul pentru respectiva călătorie sau, în cazul în care părintele refuză să-și dea acordul în acest sens, dovada suplinirii consimțământului acestuia.

 

Potrivit prevederilor art. 31 alin. 3 din Legea 248/2005, “Ieșirea din România a minorilor, în situația în care există neînțelegeri între părinți cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre părinți se afla în imposibilitatea de a-și exprima voința, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 30 alin. (2) si (3) , se permite numai după soluționarea neînțelegerilor de către instanța de judecată, în condițiile legii.”

 

Astfel, în situația în care nu puteți obține acordul de la celălalt părinte în vederea ieșirii temporare a minorului din țară, vă puteți adresa instanței de judecată, introducând în acest sens o cerere de ordonanță președințială.

 

Procedura ordonanței președințiale este una urgentă, care se soluționează cu prioritate, chiar și fără citarea părților, putându-se obține hotărârea de suplinire într-o perioadă relativ scurtă (de la câteva săptămâni până la 1 lună, în funcție de aglomerarea instanței).

 

Potrivit prevederilor legale, măsura dispusă de instanță prin intermediul ordonanței președințiale trebuie să fie una vremelnică, respectiv să se solicite luarea unui masuri provizorii, pe o durată determinată.

 

Instanța de judecată efectuează în această procedură doar un examen sumar al cauzei, respectiv verifică de partea cui este aparența dreptului şi care dintre părți justifică un interes legitim pentru a i se putea menține o stare de fapt provizorie sau chiar de drept.

 

Hotărârea pronunțată este executorie, ceea ce semnifică că minorul poate pleca în străinătate de îndată, imediat după redactarea hotărârii și legalizarea acesteia.

 

 

Sperăm că acest articol ți-a fost de ajutor. Ți-am pregătit și un articol cu privire la procedura delegării părintești in situatia in care părintele este plecat la muncă în străinătate, pe care ți-l recomandăm să-l parcurgi. 

Alte articole din această categorie

06 mai 2022
  Prin Decizia nr. 601/2020, Curtea Constituțională a constatat neconstituționalitatea dispozițiilor art. 164 alin. (1) din Codul civil, care stabileau că persoana care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji
13 iunie 2022
Codul civil definește locuința familiei drept locuința comună a soților sau, în lipsă, locuința soțului la care se află copiii, stabilind reguli clare cu privire la actele juridice ce pot
24 martie 2022
În cazuri extrem de grave, în care părintele pune în pericol viața, sănătatea sau dezvoltarea copilului prin rele tratamente aplicate acestuia, prin consum de alcool sau droguri, prin purtare abuzivă,
21 martie 2022
  În situația în care relațiile dintre soți sunt grav vătămate și părțile nu pot ajunge la o înțelegere în privința desfacerii căsătoriei, stabilirii modalității de exercitare a autorității părintești, pensiei
13 iunie 2022
  Bunurile comune nu pot fi urmărite de creditorii personali ai unuia dintre soți. Cu toate acestea, daca soțul debitor nu deține bunuri proprii în patrimoniu, sau acestea nu sunt suficiente
04 ianuarie 2023
  Curatela reprezintă o formă de ocrotire a persoanei care: din cauza bătrâneții, a bolii sau a unei infirmități fizice, deși capabilă, nu poate, personal, să își administreze bunurile sau să
14 iunie 2023
  Cine poate beneficia de măsura de ocrotire a tutelei speciale? O persoană poate beneficia de tutela specială dacă deteriorarea facultăților sale mintale este totală și după caz permanentă și este
13 ianuarie 2022
În conformitate cu prevederile Codului Civil, părinții sunt obligați în solidar să presteze întreținere copilului minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum și educația, învățătura și pregătirea sa profesională. Durata prestării
12 iulie 2022
  Prin Legea 191/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 652 din 30.06.2022, au fost modificate prevederile legale privind delegarea temporară a autorității părintești asupra copilului, în situația în care părintele este
26 mai 2022
  În cazul părinților separați sau divorțați, care exercită în comun autoritatea părintească asupra copilului, este necesar ca ambii părinți să-si dea acordul pentru ieșirea minorului din țară. Dacă minorul călătorește

Avocat titular Dinu Maria Cristina

 

Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina

Citește și alte articole