CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
13 ianuarie 2022

PENSIA DE ÎNTREȚINERE DATORATĂ COPILULUI MINOR

În conformitate cu prevederile Codului Civil, părinții sunt obligați în solidar să presteze întreținere copilului minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum și educația, învățătura și pregătirea sa profesională.

 

 

Durata prestării întreținerii

 

Obligația de întreținere se prestează până la majoratul copilului, sau, dacă copilul se afla în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 26 de ani.

 

În caz de neînțelegere între părinți, întinderea obligației de întreținere, felul și modalitățile executării, precum și contribuția fiecăruia dintre părinți, se stabilesc de instanța de tutelă pe baza raportului de anchetă psihosocială.

 

 

Nivelul pensiei de întreținere

 

În ceea ce privește cuantumul legal al pensiei de întreținere, acesta este de până la o pătrime din venitul lunar net al părintelui pentru un copil, o treime pentru 2 copii și o jumătate pentru 3 sau mai mulți copii.

 

Trebuie avut în vedere că părinții pot stabili în mod convențional o pensie de întreținere într-o cotă diferită față de cea legală, având în vedere interesul superior al copilului.

 

Foarte important de menționat este și faptul că părintele nu poate renunța la pensia de întreținere a copilului, întrucât dreptul la pensia de întreținere aparține copilului și nu persoanei căreia i-a fost încredințat spre creștere și educare.

 

 

Modalitatea de stabilire a pensiei de întreținere

 

În situația în care părinții nu se înțeleg iar pensia de întreținere se stabilește de instanța de tutelă, de regulă, aceasta se stabilește fie sub forma unei sume fixe lunare, fie sub formă de cotă procentuală din venitul net lunar al celui care datorează întreținere. Pensia de întreținere stabilită într-o sumă fixă se indexează de drept, trimestrial, în funcție de rata inflației.

 

 

Modificarea pensiei de întreținere

 

Ori de cate ori se ivește o schimbare în ceea ce privește mijloacele celui care prestează întreținerea și nevoia celui care o primește, instanța de tutelă, potrivit împrejurărilor, poate mări sau micșora pensia de întreținere sau poate hotărî încetarea plății ei.

 

Titularul acțiunii de stabilire/modificare a pensiei de întreținere

 

Până la dobândirea capacitații de exercițiu a minorului (împlinirea vârstei de 18 ani), acțiunile în justiție privind stabilirea pensie de întreținere, modificarea modalității de prestare sau a cuantumului pensiei, se introduc prin reprezentantul legal al minorului.

 

Ulterior împlinii vârstei de 18 ani, dacă copilul se află în continuarea studiilor, acesta poate sesiza singur instanța de tutelă pentru obligarea părintelui la întreținere, pentru modificarea cuantumului pensiei de întreținere sau a modalității de prestare, putând chiar sesiza executorul judecătoresc pentru punerea în executare a pensiei de întreținere restantă, datorată de părintele său în baza unui titlu executoriu.

 

 

Sperăm că acest articol ți-a fost de ajutor. Ți-am pregătit și un articol cu privire la divortul cu copii minori în instanță, pe care ți-l recomandăm să-l parcurgi. 

 

Alte articole din această categorie

06 mai 2022
  Prin Decizia nr. 601/2020, Curtea Constituțională a constatat neconstituționalitatea dispozițiilor art. 164 alin. (1) din Codul civil, care stabileau că persoana care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji
13 iunie 2022
Codul civil definește locuința familiei drept locuința comună a soților sau, în lipsă, locuința soțului la care se află copiii, stabilind reguli clare cu privire la actele juridice ce pot
24 martie 2022
În cazuri extrem de grave, în care părintele pune în pericol viața, sănătatea sau dezvoltarea copilului prin rele tratamente aplicate acestuia, prin consum de alcool sau droguri, prin purtare abuzivă,
21 martie 2022
  În situația în care relațiile dintre soți sunt grav vătămate și părțile nu pot ajunge la o înțelegere în privința desfacerii căsătoriei, stabilirii modalității de exercitare a autorității părintești, pensiei
13 iunie 2022
  Bunurile comune nu pot fi urmărite de creditorii personali ai unuia dintre soți. Cu toate acestea, daca soțul debitor nu deține bunuri proprii în patrimoniu, sau acestea nu sunt suficiente
04 ianuarie 2023
  Curatela reprezintă o formă de ocrotire a persoanei care: din cauza bătrâneții, a bolii sau a unei infirmități fizice, deși capabilă, nu poate, personal, să își administreze bunurile sau să
14 iunie 2023
  Cine poate beneficia de măsura de ocrotire a tutelei speciale? O persoană poate beneficia de tutela specială dacă deteriorarea facultăților sale mintale este totală și după caz permanentă și este
13 ianuarie 2022
În conformitate cu prevederile Codului Civil, părinții sunt obligați în solidar să presteze întreținere copilului minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum și educația, învățătura și pregătirea sa profesională. Durata prestării
12 iulie 2022
  Prin Legea 191/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 652 din 30.06.2022, au fost modificate prevederile legale privind delegarea temporară a autorității părintești asupra copilului, în situația în care părintele este
26 mai 2022
  În cazul părinților separați sau divorțați, care exercită în comun autoritatea părintească asupra copilului, este necesar ca ambii părinți să-si dea acordul pentru ieșirea minorului din țară. Dacă minorul călătorește

Avocat titular Dinu Maria Cristina

 

Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina

Citește și alte articole