CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
08 februarie 2023

OBLIGATIVITATEA ANGAJATORILOR DE A ELABORA POLITICI ANTIHĂRȚUIRE

Prin Hotărârea de Guvern nr. 262/2019, a fost introdusă obligația angajatorilor de a întocmi politici interne clare în domeniul relațiilor de muncă care să vizeze eliminarea toleranței la hârțuirea la locul de muncă și măsuri antihărţuire.

 

Începând cu anul 2020, s-au introdus în legislația muncii reglementări privind hărțuirea morală a salariaților la locul de muncă, fiind prevăzută în mod explicit prin Legea 167/2020 obligația angajatorilor de a lua orice măsuri necesare în scopul prevenirii şi combaterii actelor de hărţuire morală la locul de muncă, inclusiv prin prevederea în regulamentul intern al unităţii de sancţiuni disciplinare pentru angajaţii care săvârşesc acte sau fapte de hărţuire morală la locul de muncă.

 

Așadar, în primul rând angajatorii trebuie să-și modifice regulamentele interne actuale sau să-și elaboreze regulamente interne noi, în cuprinsul cărora să introducă politici interne pentru eliminarea toleranței la hârțuirea la locul de muncă și măsuri antihărţuire.

 

Obligativitatea regulamentului intern a fost reintrodusă și în privința microîntreprinderilor începând cu 06 octombrie 2022, astfel încât în acest moment toți angajatorii trebuie să se supună acestei obligații.

 

Politica internă privind hărțuirea la locul de muncă trebuie adusă la cunoștința salariaților prin organizarea de campanii de informare, programe de instruire, educare si conștientizare, salariații fiind informați asupra modalităților de raportare a unei astfel de situații.

 

De reținut este faptul că nerespectarea obligației de a lua toate măsurile necesare în scopul prevenirii şi combaterii actelor de hărțuire morală la locul de muncă, inclusiv prin prevederea în regulamentul intern al unității de sancțiuni disciplinare pentru angajații care săvârșesc acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă, constituie contravenție si se sancționează cu amenda cuprinsă între 30.000 lei – 50.000 lei, aplicată de Consiliul National pentru Combaterea Discriminării.

 

 

Structura politicii antihărțuire elaborată de angajatori, trebuie să cuprindă următoarele elemente:

 • principii directoare;

 • cadrul legal;

 • scopul şi domeniul de aplicare;

 • hărțuirea la locul de muncă, cu detalierea definiției și comportamentelor şi atitudinilor nedorite;

 • hărțuire sexuală, cu detalierea definiției şi comportamentelor şi atitudinilor nedorite;

 • măsuri preventive, cu detalierea posibilelor măsuri şi sancțiuni care pot fi aplicate în cazul hărțuirii la locul de muncă;

 • măsuri proactive, cu stabilirea rolului şi responsabilităților concrete atât în sarcina angajatorului, cât şi a salariaților;

 • reguli de confidențialitate;

 • măsuri preliminare privind soluționarea sesizărilor la nivelul angajatorului;

 • modalitățile de soluționare a sesizărilor la nivelul angajatorului;

 • stabilirea concluziilor privind analiza sesizărilor şi a măsurilor dispuse la nivelul angajatorului.

 

 

 

Sperăm că acest articol ți-a fost de ajutor. Dacă ești interesat de fenomenul de mobbing - hărțuire morala la locul de muncă și de implicațiile acestui fenomen asupra angajatorilor, ți-am pregătit un articol cu privire la aceste aspecte.

 

 

Alte articole din această categorie

22 august 2022
Având în vedere contextul economic actual în care nevoia de lichidități este din ce în ce mai stringentă pentru supraviețuirea propriului business, este necesară diminuarea pe cât posibil a pierderilor.
20 ianuarie 2022
În conformitate cu dispozițiile art. 25 din Codul de Procedură Fiscală, în cazul unei societăți declarate insolvabile de către organul fiscal, pot răspunde în mod solidar cu aceasta pentru obligațiile
15 septembrie 2022
Potrivit ultimelor modificări legislative, începând cu salariul aferent lunii august 2022, contribuțiile sociale obligatorii pentru contractele de muncă part – time se vor raporta la cuantumul salariului minim pe economie.
04 aprilie 2022
În data de 16.04.2022 va intra în vigoare Legea 24/2022, prin care a fost reglementat concediul și indemnizația pentru îngrijirea pacientului adult bolnav de cancer. Cine poate beneficia de acest
12 iulie 2022
În data de 08 iulie 2022, a fost publicată în Monitorul Oficial, Legea nr. 200/2022, pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, care va intra în vigoare în termen de
21 iunie 2022
  Activitatea cooperativelor agricole beneficiază de o serie măsuri fiscale, care constituie derogări de la prevederile Codului fiscal. Menționăm în acest sens: scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor
21 iunie 2022
Ce este o cooperativă agricolă? Cooperativa agricolă reprezintă o asociație autonomă de persoane fizice şi/sau juridice, constituită pe baza consimțământului liber exprimat de părți, în scopul promovării intereselor membrilor cooperatori.
22 iunie 2022
Potrivit prevederilor Legii 17/2000, soţul şi rudele care au în îngrijire o persoană vârstnică dependentă, pot beneficia de un program lunar redus de lucru, de o jumătate de normă, cu
12 iulie 2022
Potrivit Legii 187/2022 publicată în Monitorul Oficial în data de 22 iunie 2022, valoarea nominală a tichetelor de masă se majorează până la 30 de lei. Această modificare se va
10 februarie 2023
Din păcate, hărțuirea psihologică a salariaților este un fenomen extrem de des întâlnit în cadrul companiilor din România. Angajatorii nu de puține ori aleg să închidă ochii la astfel de

Citește și alte articole

Avocat titular Dinu Maria Cristina

 

Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina