CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
12 iulie 2022

DREPTUL SUPRAVIEȚUITORILOR DE CANCER “DE A FI UITAȚI” 

În data de 08 iulie 2022, a fost publicată în Monitorul Oficial, Legea nr. 200/2022, pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, care va intra în vigoare în termen de 2 luni de la data publicării în monitor.

 

Prin excepție de la regula prevăzută de Codul Civil, potrivit căreia persoana care contractează o asigurare, este obligată să răspundă în scris la întrebările formulate de asigurator, precum și să declare, la data încheierii contractului de asigurare, orice informații sau împrejurări pe care le cunoaște și care, de asemenea sunt esențiale pentru evaluarea riscului,

 

prin Legea 200/2022, s-a reglementat dreptul de a fi uitat al supraviețuitorilor de cancer, respectiv dreptul acestora de a nu furniza distribuitorilor de asigurări, informații și documente care vizează afecțiunea oncologică de care au suferit, dacă a trecut un termen de 7 ani de la data încheierii protocolului oncologic. În cazul supraviețuitorului de cancer al cărui diagnostic a fost pus înainte de vârsta de 18 ani, termenul este de 5 ani de la data încheierii protocolului oncologic.

 

Distribuitorii de asigurări au obligația de a înscrie acest drept al supraviețuitorilor de cancer în mod clar, concis, ușor de înțeles şi vizibil în același câmp vizual şi cu caractere de aceeași mărime în documentele prin care solicită informațiile şi documentele în vederea evaluării riscului, sub sancțiunea nulității relative a contractului de asigurare.

 

În vederea asigurării respectării dreptului de a fi uitat, personalul medico-sanitar are obligația de a nu furniza distribuitorilor de asigurări informațiile şi documentele menționate anterior.

 

Nerespectarea de către distribuitorii de asigurări a acestui drept, atrage răspunderea civilă, conform prevederilor legale.

 

 

Sperăm că acest articol ți-a fost de ajutor. Ți-am pregătit și un articol cu privire la concediul si indemnizația pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice. 

 

Alte articole din această categorie

22 august 2022
Având în vedere contextul economic actual în care nevoia de lichidități este din ce în ce mai stringentă pentru supraviețuirea propriului business, este necesară diminuarea pe cât posibil a pierderilor.
20 ianuarie 2022
În conformitate cu dispozițiile art. 25 din Codul de Procedură Fiscală, în cazul unei societăți declarate insolvabile de către organul fiscal, pot răspunde în mod solidar cu aceasta pentru obligațiile
15 septembrie 2022
Potrivit ultimelor modificări legislative, începând cu salariul aferent lunii august 2022, contribuțiile sociale obligatorii pentru contractele de muncă part – time se vor raporta la cuantumul salariului minim pe economie.
04 aprilie 2022
În data de 16.04.2022 va intra în vigoare Legea 24/2022, prin care a fost reglementat concediul și indemnizația pentru îngrijirea pacientului adult bolnav de cancer. Cine poate beneficia de acest
21 decembrie 2022
Nu cred că există angajator în România care să nu se fi lovit de problema decontărilor cu întârziere a indemnizațiilor de concedii medicale care se suportă din bugetul fondului național
12 iulie 2022
În data de 08 iulie 2022, a fost publicată în Monitorul Oficial, Legea nr. 200/2022, pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, care va intra în vigoare în termen de
21 iunie 2022
  Activitatea cooperativelor agricole beneficiază de o serie măsuri fiscale, care constituie derogări de la prevederile Codului fiscal. Menționăm în acest sens: scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor
28 decembrie 2022
În România angajatorii sunt obligați să achite lunar salariaților indemnizațiile de concedii medicale, urmând ca ulterior, în termen de 90 de zile, să solicite de la casele de asigurări de
21 iunie 2022
Ce este o cooperativă agricolă? Cooperativa agricolă reprezintă o asociație autonomă de persoane fizice şi/sau juridice, constituită pe baza consimțământului liber exprimat de părți, în scopul promovării intereselor membrilor cooperatori.
22 iunie 2022
Potrivit prevederilor Legii 17/2000, soţul şi rudele care au în îngrijire o persoană vârstnică dependentă, pot beneficia de un program lunar redus de lucru, de o jumătate de normă, cu

Citește și alte articole

Avocat titular Dinu Maria Cristina

 

Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina