Citește și alte articole

Avocat titular Dinu Maria Cristina

 

Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina

CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
18 martie 2022

ATRAGEREA RĂSPUNDERII PERSONALE A ADMINISTRATORILOR PENTRU INTRAREA SOCIETĂȚII ÎN INSOLVENȚĂ

Răspunderea organelor de conducere pentru intrarea societății în insolvență este reglementată de dispozițiile art. 169 din Legea insolvenței și reprezintă o specie a răspunderii civile delictuale.

 

Pentru angajarea acestui tip de răspundere, trebuie îndeplinite condițiile răspunderii civile delictuale (fapta ilicita, prejudiciul, legătura de cauzalitate și vinovăția), precum și condiția specială prevăzută de art. 169 din Legea insolvenței, respectiv ca faptele prevăzute de art. 169 din Legea insolvenței, să fi cauzat ajungerea societății în starea de insolvență.

 

 

Care sunt faptele pentru care se poate angaja răspunderea organelor de conducere?

 

Potrivit articolului 169 din Legea insolventei, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, judecătorul-sindic poate dispune ca o parte sau întregul pasiv al debitorului, să fie suportată de membrii organelor de conducere precum și de orice alte persoane care au contribuit la starea de insolvență a debitorului, prin una dintre următoarele fapte:

 

  1. au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane;

  2. au făcut activități de producție, comerț sau prestări de servicii în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice;

  3. au dispus, în interes personal, continuarea unei activități care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăți;

  4. au ținut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ținut contabilitatea în conformitate cu legea. În cazul nepredării documentelor contabile către administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, atât culpa, cât şi legătura de cauzalitate între faptă şi prejudiciu se prezumă. Prezumția este relativă;

  5. au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia;

  6. au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăti;

  7. în luna precedentă încetării plăților, au plătit sau au dispus să se plătească cu preferință unui creditor, în dauna celorlalți creditori;

  8. orice altă faptă săvârșită cu intenție, care a contribuit la starea de insolvență a debitorului, constatată potrivit prevederilor prezentului titlu.

Pasivul debitorului, pentru care se poate angaja răspunderea, este reprezentat de sumele înscrise în tabelul definitiv al creanțelor, sau în tabelul definitiv consolidat.

 

În caz de pluralitate de persoane responsabile pentru ajungerea societății în insolvență, răspunderea acestora este solidară.

 

 

Cine poate introduce cererea prevăzută de art.169 din Legea insolvenței?

 

Cererea de atragere a răspunderii pentru intrarea în insolvență a debitorului, se introduce de administratorul judiciar ori, după caz, lichidatorul judiciar, ori de câte ori identifică persoanele culpabile de starea de insolvență a debitorului.

 

Dacă administratorul judiciar ori, după caz, lichidatorul judiciar nu a indicat persoanele culpabile de starea de insolvență a debitorului, aceasta poate fi introdusă de președintele comitetului creditorilor în urma hotărârii adunării creditorilor ori, dacă nu s-a constituit comitetul creditorilor, de un creditor desemnat de adunarea creditorilor.

 

De asemenea, trebuie avut in vedere și faptul că poate introduce această acțiune în aceleași condiții, inclusiv creditorul care deține mai mult de 30% din valoarea creanțelor înscrise la masa credală.

 

Odată cu introducerea acestei cereri, se pot institui măsuri asiguratorii asupra bunurilor aflate în patrimoniul persoanelor urmărite, pentru a se evita înstrăinarea acestora.

 

 

Termenul de prescripție al acțiunii prevăzute la art. 169

 

Această acțiune se prescrie în termen de 3 ani, termen care se calculează de la data la care a fost cunoscută sau trebuia cunoscută persoana care a contribuit la starea de insolvență, dar nu mai târziu de data publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvență, a raportului pe cauze al administratorului/lichidatorului judiciar.

 

 

Consecințele admiterii unei astfel de cereri

 

În situația în care o astfel de cerere a fost admisă împotriva dvs. și a rămas definitivă, pe lângă consecințele patrimoniale pe care le veți suferi (lichidarea patrimoniului personal pentru acoperirea pasivului din dosarul de insolvență), trebuie să aveți în vedere și faptul că nu veți mai putea deține calitatea de administrator în alte societăți, pentru o durata de 10 ani.

 

 

Sperăm că acest articol ți-a fost de ajutor. Ți-am pregătit și un articol cu privire la  anularea actelor frauduloase efectuate de debitor în cei doi ani anteriori insolvenței, pe care ți-l recomandăm să-l parcurgi. 

 

 

Alte articole din această categorie

07 iunie 2022
Cuantumul datoriilor Cuantumul minim al creanței, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvență, este de 50.000 lei atât pentru creditori, cât şi pentru debitori, inclusiv
10 noiembrie 2022
Acordul de restructurare reprezintă cel mai recent instrument de prevenire a insolvenței introdus în legislația națională, care permite restructurarea activității companiei aflate în dificultate financiară, în afara unei proceduri de
14 decembrie 2021
În cazul în care dețineți o creanță împotriva unui partener de afaceri care nu se poate încasa ca urmare a intrării în faliment a acestuia sau ca urmare a punerii
08 iunie 2022
În situația în care angajatorul dvs. a intrat în insolvență, salariile restante până la data deschiderii procedurii de insolvență, se înscriu la masa credală  de practicianul în insolvență, pe baza
02 august 2022
În cadrul procedurii de insolvență, administratorul/lichidatorul judiciar pot introduce în fața judecătorul-sindic, acțiuni pentru anularea actelor sau operațiunilor frauduloase ale debitorului în dauna drepturilor creditorilor, efectuate în cei 2 ani
18 martie 2022
Răspunderea organelor de conducere pentru intrarea societății în insolvență este reglementată de dispozițiile art. 169 din Legea insolvenței și reprezintă o specie a răspunderii civile delictuale. Pentru angajarea acestui tip
26 iulie 2022
Prin Legea 216/2022 a fost transpusă în legislația naționala Directiva (UE) 2019/1023 privind cadrele de restructurare preventivă, remiterea de datorie și decăderile, precum și măsurile de sporire a eficienței procedurilor
13 februarie 2024
Nu de puține ori se întâmplă ca o societate să dețină împotriva unei companii intrate în insolvență, atât o creanță (adică sume de încasat), cât și o datorie (sume de
07 iunie 2022
În situația în care a fost formulată împotriva societății dvs. o cerere de deschidere a procedurii de insolvență, aveți posibilitatea ca în termen de 10 zile de la comunicarea cererii,
08 februarie 2023
Nu de puține ori ne trezim în situația în care am înființat la un moment o Asociație alături de alți membri fondatori, însă din diverse motive nu mai dorim să