CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
15 septembrie 2022

CE SE ÎNTÂMPLĂ CU CONTRACTELE DE MUNCĂ PART-TIME?

Potrivit ultimelor modificări legislative, începând cu salariul aferent lunii august 2022, contribuțiile sociale obligatorii pentru contractele de muncă part – time se vor raporta la cuantumul salariului minim pe economie.

 

Mai precis, daca salariul aferent contractului de muncă part – time este mai mic decât valoarea salariului minim pe economie (2550 lei), atunci contribuțiile sociale obligatorii se vor calcula prin luarea în considerare a salariului minim pe economie și nu a salariului din contractul de munca part -time. În schimb, dacă salariul din contractul de munca part – time este mai mare decât salariul minim pe economie, contribuțiile la sănătate și pensie se vor raporta la salariul brut din contractul part – time.

 

Cine suportă diferența de contribuții?

 

Majorarea contribuțiilor cauzată de schimbarea bazei de impozitare trebuie suportată din buzunarul angajatorului, neputând fi imputată în vreun fel salariatului, care va rămâne la final de lună cu același salariu încasat.

 

Practic angajatorul este obligat să plătească costuri echivalente pentru un program cu normă întreagă, chiar dacă contraprestația salariatului este parțială.

 

Care sunt cazurile în care angajatorul este scutit de la supraimpozitare?

 

Supraimpozitarea nu se va aplica în cazul persoanelor fizice care:

 

a)         sunt elevi sau studenți, cu vârsta pana la 26 de ani, aflați într-o forma de școlarizare;

            b)         sunt ucenici, in vârsta de pana la 18 ani;

c)         sunt persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi;

d)         au calitatea de pensionari pentru limita de vârsta in sistemul public de pensii, cu excepția pensionarilor pentru limita de vârsta care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, sau a celor care cumulează pensia pentru limita de vârsta din sistemul public de pensii cu pensia stabilita în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;

e)         realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a doua sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egala cu salariul de baza minim brut pe țară.

 

În aceste cazuri, angajatorul va achita contribuțiile la același nivel ca si înainte de 01.08.2022, respectiv prin raportare la salariul efectiv încasat.

 

Imposibilitatea încetării contractelor part - time din cauza supraimpozitării

 

Un aspect care trebuie cunoscut de angajatori este faptul că aceste contracte de muncă part-time, nu pot fi încetate datorită creșterii de impozitare.

 

Modificările intervenite în privința impozitării nu pot constitui un motiv de încetare a contractelor de munca part-time, orice astfel de încetare urmând a fi sancționată de instanțele de judecată, în măsura în care se vor contesta deciziile de încetare.

 

Contractele cu timp parțial, la fel ca si cele cu norma întreaga, pot fi încetate doar în conformitate cu prevederile din Codul Muncii și doar în cazurile expres prevăzute în Codul Muncii.

 

Până la urmă care a fost scopul unei astfel de măsuri?

 

Guvernul a adoptat aceasta măsură „pentru a descuraja angajatorii care, în încercarea de a reduce sarcina fiscală, încheie contracte de muncă cu timp parțial în situații în care activitatea desfășurată ar presupune un program normal de muncă” (potrivit normei de fundamentare a actului normativ), plecând așadar de la prezumția de vinovăție a tuturor angajatorilor.

 

Astfel, în loc să fie gândite instrumente și implementate proceduri eficiente pentru identificarea și sancționarea angajatorilor care încalcă legea, statul preferă să sancționeze toți angajatorii.

 

Nu trebuie uitat nici faptul că fix această măsură a mai fost adoptată de Guvern în perioada 2017 – 2019, renunțându-se la supraimpozitarea contractelor part – time începând cu ianuarie 2020, datorită efectelor negative generate de aceasta măsură.

 

Păi și în aceste condiții, nu este normal să ne întrebăm ce a condus la adoptarea unei măsuri care s-a dovedit în trecut că nu este eficientă? Care este logica revenirii la o măsura fiscală abrogată în trecut datorită efectelor negative generate?

 

Cu siguranța a fost adoptată pentru a se aduce niște venituri rapide la bugetul de stat, urmând ca cel la probabil peste un an sau doi, să se renunțe la aceasta supraimpozitare. Din păcate însă, această măsură reprezintă un exemplu grăitor în ceea ce privește inconsecvența politicilor fiscale din România.

 

 

Sperăm că acest articol ți-a fost de ajutor. Ți-am pregătit și un articol cu privire la termenul legal de păstrare al statelor de plată. 

Alte articole din această categorie

22 august 2022
Având în vedere contextul economic actual în care nevoia de lichidități este din ce în ce mai stringentă pentru supraviețuirea propriului business, este necesară diminuarea pe cât posibil a pierderilor.
20 ianuarie 2022
În conformitate cu dispozițiile art. 25 din Codul de Procedură Fiscală, în cazul unei societăți declarate insolvabile de către organul fiscal, pot răspunde în mod solidar cu aceasta pentru obligațiile
15 septembrie 2022
Potrivit ultimelor modificări legislative, începând cu salariul aferent lunii august 2022, contribuțiile sociale obligatorii pentru contractele de muncă part – time se vor raporta la cuantumul salariului minim pe economie.
04 aprilie 2022
În data de 16.04.2022 va intra în vigoare Legea 24/2022, prin care a fost reglementat concediul și indemnizația pentru îngrijirea pacientului adult bolnav de cancer. Cine poate beneficia de acest
12 iulie 2022
În data de 08 iulie 2022, a fost publicată în Monitorul Oficial, Legea nr. 200/2022, pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, care va intra în vigoare în termen de
21 iunie 2022
  Activitatea cooperativelor agricole beneficiază de o serie măsuri fiscale, care constituie derogări de la prevederile Codului fiscal. Menționăm în acest sens: scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor
21 iunie 2022
Ce este o cooperativă agricolă? Cooperativa agricolă reprezintă o asociație autonomă de persoane fizice şi/sau juridice, constituită pe baza consimțământului liber exprimat de părți, în scopul promovării intereselor membrilor cooperatori.
22 iunie 2022
Potrivit prevederilor Legii 17/2000, soţul şi rudele care au în îngrijire o persoană vârstnică dependentă, pot beneficia de un program lunar redus de lucru, de o jumătate de normă, cu
12 iulie 2022
Potrivit Legii 187/2022 publicată în Monitorul Oficial în data de 22 iunie 2022, valoarea nominală a tichetelor de masă se majorează până la 30 de lei. Această modificare se va
10 februarie 2023
Din păcate, hărțuirea psihologică a salariaților este un fenomen extrem de des întâlnit în cadrul companiilor din România. Angajatorii nu de puține ori aleg să închidă ochii la astfel de

Citește și alte articole

Avocat titular Dinu Maria Cristina

 

Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina