CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
21 iunie 2022

ÎNFIINȚAREA COOPERATIVEI AGRICOLE

Ce este o cooperativă agricolă?

 

Cooperativa agricolă reprezintă o asociație autonomă de persoane fizice şi/sau juridice, constituită pe baza consimțământului liber exprimat de părți, în scopul promovării intereselor membrilor cooperatori.

 

Cooperativa agricolă este o asociație autonomă cu un număr nelimitat de membri, cu capital variabil, care exercită o activitate economică, tehnică şi socială în interesul privat al membrilor săi.

 

 

Numărul minim de membri pentru înființarea unei cooperative agricole

 

Cooperativa poate avea un număr nelimitat de membrii, însă numărul minim pentru constituirea și funcționarea cooperativei, este de 5 persoane.

 

 

Tipurile de cooperative agricole

 

Cooperativele agricole de gradul 1 sunt persoane juridice constituite, după caz, din persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și/sau întreprinderi familiale.

 

Cooperativele agricole de gradul 2 sunt persoane juridice constituite din persoane juridice şi/sau persoane fizice, din persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, după caz, în scopul integrării pe orizontală şi pe verticală a activității economice desfășurate de acestea.

 

Cooperativele agricole de gradul 3 sunt persoane juridice constituite din cooperative agricole de gradul 2 care derulează investiții în comun cu respectarea principiilor cooperatiste.

 

 

Domeniile si ramurile de activitate ale cooperativei agricole

 

Cooperativa agricolă cuprinde entități juridice pe domenii și ramuri de activitate, cum ar fi:

a) cooperative agricole de servicii, care asigură în sistem cooperativ serviciile pentru micii producători;

b) cooperative agricole de achiziţii şi vânzări, care organizează atât cumpărările de materiale şi de mijloace tehnice necesare producţiei agricole, cât şi vânzările produselor agricole;

c) cooperative agricole de procesare a produselor agricole, care asigură produse tipice, de marcă, cu prezenţă permanentă;

d) cooperative agricole manufacturiere şi de mică industrie în agricultură;

e) cooperative agricole de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole, silvice, piscicole şi a efectivelor de animale;

e1) cooperative agricole care pot desfăşura, în comun, activităţile prevăzute la lit. a)-e) şi care pot organiza integrarea, în condiţiile legii, a producţiei agricole primare rezultate din exploataţiile membrilor cu procesarea şi/sau cu comercializarea, precum şi utilizarea în comun a utilajelor şi construcţiilor care aparţin cooperativelor agricole;

f) cooperative agricole pentru asistenţă mutuală şi asigurare agricolă;

g) societatea cooperativă agricolă va putea derula toate operaţiunile prevăzute la lit. a)-f) în cadrul aceleiaşi societăţi cooperative agricole.

 

 

Scopul constituirii cooperativei agricole

 

Cooperativa agricolă este producătoare de produse agricole şi/sau alimentare, primare şi/sau procesate, desfăşoară, în condiţiile legii, activităţi comerciale şi/sau prestatoare de servicii şi poate realiza investiţii în sectorul agroalimentar, urmărind în acest scop:

 

a) asigurarea condiţiilor pentru obţinerea avantajelor economice de către toţi membrii cooperatori;

b) asigurarea cerinţelor membrilor cooperatori în aprovizionarea cu mijloace necesare producţiei agricole;

c) obţinerea de bunuri agricole de origine vegetală, animală şi piscicolă, conform standardelor de piaţă;

d) crearea de condiţii pentru procesarea produselor agricole de origine vegetală, animală şi piscicolă, obţinerea de produse alimentare finite la calitatea standardelor de piaţă şi de consum;

e) valorificarea producţiei realizate;

f) dezvoltarea economico-socială a spaţiului rural.

 

 

Capitalul social al cooperativei agricole

 

Capitalul social al cooperativei agricole este de minimum 500 lei, pentru cooperativele agricole de gradul 1, de minimum 10.000 lei, pentru cooperativele agricole de gradul 2, şi minimum 50.000 lei, pentru cooperativele agricole de gradul 3, fiind compus din părţi sociale subscrise la aderare şi vărsate potrivit actului constitutiv.

 

Un membru cooperator dintr-o cooperativă agricolă poate deține părţi sociale în limita şi în condiţiile prevăzute în actul constitutiv, fără a putea depăşi 20% din capitalul social al cooperativei agricole.

 

 

Documentele necesare înființării cooperativei agricole

 

  1. Dovada rezervării denumirii. Denumirea se compune din sintagma “cooperativa agricola” însoțită de denumirea proprie aleasa de membrii fondatori;

  2. Actul constitutiv al cooperativei agricole încheiat sub semnătură privată și atestat de avocat;

  3. Statutul cooperativei agricole semnat de membrii fondatori;

  4. Declarații pe proprie răspundere membrii fondatori, cenzori – atestat de avocat sau autentificat la notar;

  5. Dovezile privind sediul social/secundar al societății cooperative;

  6. Acordul vecinilor și al asociației de proprietari – necesar doar în cazul în care sediul social este in apartament și la sediu se vor desfășura activități comerciale;

  7. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor numărului minim de părţi sociale subscrise; în cazul aporturilor în natură actele privind dovada proprietății asupra bunurilor;

  8. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzori, persoanelor împuternicite, după caz;

  9. Pentru fondatorul persoană juridică /PFA/II/IF actele de înregistrare, în copie şi mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică;

  10. Specimenele de semnătură ale reprezentanților persoanei juridice;

 

Documentele se depun la Registrul Comerțului din circumscripția sediul social al cooperativei.

 

 

Sperăm că acest articol ți-a fost de ajutor. Ți-am pregătit și un articol cu privire la facilitățile fiscale acordate cooperativei agricole. 

 

Alte articole din această categorie

22 august 2022
Având în vedere contextul economic actual în care nevoia de lichidități este din ce în ce mai stringentă pentru supraviețuirea propriului business, este necesară diminuarea pe cât posibil a pierderilor.
20 ianuarie 2022
În conformitate cu dispozițiile art. 25 din Codul de Procedură Fiscală, în cazul unei societăți declarate insolvabile de către organul fiscal, pot răspunde în mod solidar cu aceasta pentru obligațiile
15 septembrie 2022
Potrivit ultimelor modificări legislative, începând cu salariul aferent lunii august 2022, contribuțiile sociale obligatorii pentru contractele de muncă part – time se vor raporta la cuantumul salariului minim pe economie.
04 aprilie 2022
În data de 16.04.2022 va intra în vigoare Legea 24/2022, prin care a fost reglementat concediul și indemnizația pentru îngrijirea pacientului adult bolnav de cancer. Cine poate beneficia de acest
12 iulie 2022
În data de 08 iulie 2022, a fost publicată în Monitorul Oficial, Legea nr. 200/2022, pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, care va intra în vigoare în termen de
21 iunie 2022
  Activitatea cooperativelor agricole beneficiază de o serie măsuri fiscale, care constituie derogări de la prevederile Codului fiscal. Menționăm în acest sens: scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor
21 iunie 2022
Ce este o cooperativă agricolă? Cooperativa agricolă reprezintă o asociație autonomă de persoane fizice şi/sau juridice, constituită pe baza consimțământului liber exprimat de părți, în scopul promovării intereselor membrilor cooperatori.
22 iunie 2022
Potrivit prevederilor Legii 17/2000, soţul şi rudele care au în îngrijire o persoană vârstnică dependentă, pot beneficia de un program lunar redus de lucru, de o jumătate de normă, cu
12 iulie 2022
Potrivit Legii 187/2022 publicată în Monitorul Oficial în data de 22 iunie 2022, valoarea nominală a tichetelor de masă se majorează până la 30 de lei. Această modificare se va
10 februarie 2023
Din păcate, hărțuirea psihologică a salariaților este un fenomen extrem de des întâlnit în cadrul companiilor din România. Angajatorii nu de puține ori aleg să închidă ochii la astfel de

Citește și alte articole

Avocat titular Dinu Maria Cristina

 

Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina