Citește și alte articole

Avocat titular Dinu Maria Cristina

 

Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina

CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
01 septembrie 2022

ESTE INSOLVENȚA O SOLUȚIE ÎN CONDIȚIILE ECONOMICE ACTUALE?

Nimeni nu poate nega că ultimii doi ani și jumătate au reprezentat o adevărată provocare pentru antreprenorii români, care după încercările aduse de pandemia COVID 19, au trebuit să facă față într-un fel sau altul și valului de scumpiri adus de anul 2022.

 

Încă de la începutul acestui an, scumpirile și majorările de taxe și impozite au venit în cascadă: s-a majorat prețul energiei electrice, al gazului, combustibilului, ceea ce a determinat în mod inevitabil scumpirea tuturor materiilor prime, a serviciilor și produselor. Și ca și când acest lucru nu ar fi fost suficient, vor fi majorate începând cu 01 ianuarie 2023 și o serie de taxe și impozite (impozitul pe dividende se majorează la 8%, plafonul la microîntreprinderi scade la 500.000 Euro, valoarea impozabila a clădirilor se va determina prin raportare la studiile de piața ceea ce va determina o creștere a impozitului, a fost redus plafonul pentru PFA cu normă de venit la 25.000 euro, etc).

 

Ce soluții există pentru antreprenorii aflați în impas financiar, care au acumulat deja datorii la bugetul de stat, la furnizori sau bănci și vor să-și salveze businessul? Pentru ei, reorganizarea judiciară poate fi o soluție în contextul actual.

 

Această procedură presupune în primul rând deschiderea procedurii de insolvență împotriva societății (se depune o cerere însoțită de o serie de documente financiar-contabile la tribunalul din raza teritorială în care societatea își are stabilit sediul social).

 

Știm că termenul de „insolvență” este unul tabu, care dacă se rostește în mediul de afaceri, determină o reticiență a partenerilor de afaceri. Însă acest lucru se întâmplă de cele mai multe ori din lipsa de informare cu privire la această procedură.

 

Care sunt efectele deschiderii procedurii de insolventa?

 

De la data pronunțării deschiderii insolventei, se vor suspenda automat toate executările silite și acțiunile în justiție îndreptate împotriva societății pentru recuperarea datoriilor. Acești creditori vor trebui să se înscrie în tabelul de creanțe pentru a putea să-și recupereze datoriile.

 

De asemenea, nu vor mai putea fi adăugate penalități, majorări sau dobânzi creanțelor anterioare deschiderii procedurii, care vor fi înscrise în tabelul de creanțe cu soldul avut la momentul deschiderii procedurii.

Astfel, din start societatea se va afla sub o formă de protecție, pentru că se vor bloca practic toate executările silite/acțiunile în justiție introduse pentru recuperarea datoriile anterioare deschiderii procedurii.

 

Ce este procedura de reorganizare judiciară?

 

După deschiderea procedurii de insolvență și întocmirea ultimului tabel de creanțe (tabelul definitiv), în termen de 30 de zile trebuie depus planul de reorganizare al societății. Dacă acest plan este aprobat de creditori și confirmat de judecător, societatea intră în procedura de reorganizare judiciară.

 

Reorganizarea judiciară nu este echivalentă cu falimentul, ci dimpotrivă, reprezintă o procedură de restructurare a businessului conform unui plan de reorganizare aprobat de proprii creditori, finalitatea acestei proceduri fiind plata datoriilor și reinserția societății în circuitul economic.

 

Procedura de reorganizare se bazează pe încrederea acordată de creditori societății în dificultate, votul de încredere fiind dat de aceștia în momentul în care aprobă planul de reorganizare.

 

Așadar, această procedură debutează cu aprobarea și confirmarea unui plan de reorganizare. Întocmirea planului nu este un lucru deloc ușor, întrucât acest plan trebuie să arate perspectivele de redresare ale societății prin raportare la posibilitățile efective ale acesteia, la specificul activității, la mijloacele financiare disponibile și la cele preconizate în următorii 3 ani (durata implementării planului de reorganizarea nu poate depăși 3 ani, existând însă posibilitatea de modificare a planului în anumite condiții, inclusiv sub aspectul prelungirii acestuia, însă fără a se depăși o durată maximă de 4 ani).

 

Planul de reorganizare trebuie să fie credibil, bazat pe chestiuni concrete, iar soluțiile propuse să permită într-adevăr redresarea societății, cu atât mai mult cu cât planul trebuie aprobat de categoriile de creditori înscrise la masa credală care vor proceda în prealabil la verificarea oportunității și viabilității planului.

 

Reușita reorganizării depinde foarte mult și de momentul în care se depune cererea de deschidere a insolvenței. Cu cât această cerere este depusă mai devreme, respectiv de îndată ce s-a instalat dificultatea financiară, cu atât șansele de redresare sunt mai mari. Odată cu deschiderea insolvenței, se vor suspenda toate executările silite pornite împotriva societății (popririle pe conturi, executarea bunurilor imobile, ale celor mobile, etc.), ceea ce va da societății un moment de respiro și îi va permite să-și deruleze în continuare activitate și să o poată redresa. Însă dacă se așteaptă prea mult, situația societății nu va mai putea fi salvată, iar singura varianta va rămâne falimentul.

 

Principalele măsuri de restructurare de care puteți beneficia în procedura de reorganizare judiciară:

  • creanțele societății se pot achita eșalonat pe o durată de 3 ani, plățile putând fi efectuate lunar/ o data la doua luni/ trimestrial în funcție de modalitatea aleasă în plan;

  • se pot tăia anumite categorii de creanțe – acest lucru se întâmplă de regulă în privința creanțelor chirografare (creanțele fără garanții), care pot fi achitate fie într-un cuantum mai mic, fie eliminate total din programul de plată (nu li se va face nicio distribuire). Însă oportunitatea acestei măsuri trebuie analizată din toate punctele de vedere. Tăierea unei categorii de creanțe, sau plata acesteia într-un cuantum diminuat va determina cel mai probabil un vot negativ din partea acestei categorii de creanțe asupra planului, ceea ce ar putea conduce la imposibilitatea obținerii numărului de voturi necesar adoptării planului. Astfel, orice tăiere de creanțe, indiferent de categoria din care fac parte creditorii, conduce în mod inevitabil la votul negativ al acestei categorii de creditori. Tocmai din acest motiv trebuie foarte bine pusă în balanță această măsură.

  • se pot valorifica active neesențiale pentru întregirea surselor de finanțare;

  • se pot obține finanțări pentru susținerea realizării planului de reorganizare;

  • se poate prelungi scadenta, rata de dobânda, penalitățile contractuale, etc.

 

Respectarea planului de reorganizare și a programului de plată este extrem de importantă, întrucât orice neconformare sau acumulare de noi datorii, va putea determina intrarea în faliment a societății.

 

Iar falimentul știm cu toții ce însemna – vânzarea bunurilor, distribuirea sumelor obținute la creditori si închiderea firmei.

 

Reorganizarea judiciară a societății nu este imposibilă. Trebuie doar respectate cu strictețe regulile acestei proceduri și urmate sfaturile specialiștilor, pentru ca la final de procedură, recompensa obținută (reintroducerea societății în circuitul economic și ieșirea de sub procedura de insolvență) va fi pe măsura eforturilor.

 

 

Sperăm că acest articol ți-a fost de ajutor. Dacă ești interesat de procedura de reorganizare, ți-am pregătit un articol cu privire la planul de reorganizare.

 

Alte articole din această categorie

07 iunie 2022
Cuantumul datoriilor Cuantumul minim al creanței, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvență, este de 50.000 lei atât pentru creditori, cât şi pentru debitori, inclusiv
10 noiembrie 2022
Acordul de restructurare reprezintă cel mai recent instrument de prevenire a insolvenței introdus în legislația națională, care permite restructurarea activității companiei aflate în dificultate financiară, în afara unei proceduri de
14 decembrie 2021
În cazul în care dețineți o creanță împotriva unui partener de afaceri care nu se poate încasa ca urmare a intrării în faliment a acestuia sau ca urmare a punerii
08 iunie 2022
În situația în care angajatorul dvs. a intrat în insolvență, salariile restante până la data deschiderii procedurii de insolvență, se înscriu la masa credală  de practicianul în insolvență, pe baza
02 august 2022
În cadrul procedurii de insolvență, administratorul/lichidatorul judiciar pot introduce în fața judecătorul-sindic, acțiuni pentru anularea actelor sau operațiunilor frauduloase ale debitorului în dauna drepturilor creditorilor, efectuate în cei 2 ani
18 martie 2022
Răspunderea organelor de conducere pentru intrarea societății în insolvență este reglementată de dispozițiile art. 169 din Legea insolvenței și reprezintă o specie a răspunderii civile delictuale. Pentru angajarea acestui tip
26 iulie 2022
Prin Legea 216/2022 a fost transpusă în legislația naționala Directiva (UE) 2019/1023 privind cadrele de restructurare preventivă, remiterea de datorie și decăderile, precum și măsurile de sporire a eficienței procedurilor
13 februarie 2024
Nu de puține ori se întâmplă ca o societate să dețină împotriva unei companii intrate în insolvență, atât o creanță (adică sume de încasat), cât și o datorie (sume de
07 iunie 2022
În situația în care a fost formulată împotriva societății dvs. o cerere de deschidere a procedurii de insolvență, aveți posibilitatea ca în termen de 10 zile de la comunicarea cererii,
08 februarie 2023
Nu de puține ori ne trezim în situația în care am înființat la un moment o Asociație alături de alți membri fondatori, însă din diverse motive nu mai dorim să