Citește și alte articole

Avocat titular Dinu Maria Cristina

 

Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina

CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
05 aprilie 2022

PLANUL DE REORGANIZARE ÎN PROCEDURA DE INSOLVENȚĂ

Societatea față de care s-a deschis procedura generală de insolvență, are posibilitatea de a-și continua existența în circuitul economic, prin reorganizarea întregii sale activități pe baza unui plan de reorganizare. Potrivit art. 133 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 planul de reorganizare „va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilitățile si specificul activității debitorului, cu mijloacele financiare disponibile si cu cererea pieței fata de oferta debitorului si va cuprinde măsuri concordante cu ordinea publica, inclusiv in ceea ce privește modalitatea de selecție, desemnare si înlocuire a administratorilor si a directorilor”.

 

Scopul principal al planului trebuie să coincidă cu scopul Legii nr. 85/2014, și anume acoperirea pasivului debitorului în insolvență.

 

Planul de reorganizare constituie o adevărată strategie de redresare, bazată pe adoptarea unor politici corespunzătoare de management, marketing, organizatorice și structurale, toate menite să transforme societatea din una aflată în dificultate, într-un competitor viabil generator de plus valoare și beneficii.

 

Care este termenul în care se poate propune un plan de reorganizare într-o procedură de insolvență?

 

Un plan de reorganizare se poate propune în termen de 30 de zile de la data publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvență, a tabelului definitiv de creanțe.

 

Cine poate propune un plan de reorganizare?

 

Pot propune un plan de reorganizare, următoarele categorii de persoane:

 

  • debitorul, cu aprobarea adunării generale a acționarilor/asociaților, cu condiția formulării intenției de reorganizare în termenul și în modalitatea prevăzută de Legea 85/2014;

  • administratorul judiciar;

  • unul sau mai mulți creditori, deținând împreuna cel puțin 20% din valoarea totală a creanțelor cuprinse în tabelul definitiv de creanțe,

 

Care este durata maximă de executare a planului de reorganizare?

 

Executarea planului de reorganizare nu poate depăși 3 ani de la data confirmării planului. Planul de reorganizare poate fi însă modificat, în sensul prelungirii duratei, fără ca durata maximă de derulare să depășească 4 ani, de la momentul confirmării.

 

Pentru aprobarea acestei modificări (prelungirea duratei planului), creditorii vor vota cu creanțele ramase în sold la momentul votului, modificarea urmând a fi confirmată și de judecătorul sindic.

 

Pentru debitorul care si-a întrerupt activitatea total sau parțial ca efect al măsurilor adoptate de autoritățile publice, pentru prevenirea răspândirii pandemiei de COVID-19, pe durata stării de urgenta și/sau de alerta, durata inițiala de executare a planului de reorganizare, poate fi de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii, fără a depăși o durata totala a derulării planului de 5 ani.

 

Ce trebuie sa cuprindă un plan de reorganizare?

 

În cuprinsul planului de reorganizare, trebuie menționate:

  • categoriile de creanțe care nu sunt defavorizate,

  • tratamentul categoriilor de creanțe defavorizate;

  • daca și în ce măsura debitorul, membrii grupului de interes economic, asociații din societățile in nume colectiv si asociații comanditați din societățile în comandita vor fi descărcați de răspundere;

  • ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanțe, în comparație cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment;

  • modalitatea de achitare a creanțelor curente.

 

Categoria de creanțe defavorizate este considerată a fi categoria de creanțe pentru care planul de reorganizare prevede cel puțin una dintre modificările următoare: (i) o reducere a cuantumului creanței și/sau a accesoriilor acesteia la care creditorul este îndreptățit potrivit prezentei legi;(ii) o reducere a garanțiilor ori reeșalonarea plăților în defavoarea creditorului, fără acordul expres al acestuia.

 

 

Ulterior confirmării planului de reorganizare de către judecătorul sindic, activitatea debitorului este reorganizată în mod corespunzător, creanțele creditorilor fiind modificate potrivit planului.

 

 

Sperăm că acest articol ți-a fost de ajutor. Ți-am pregătit și un articol cu privire la deschiderea procedurii de insolvență la cererea debitorului, pe care ți-l recomandăm să-l parcurgi. 

 

Alte articole din această categorie

07 iunie 2022
Cuantumul datoriilor Cuantumul minim al creanței, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvență, este de 50.000 lei atât pentru creditori, cât şi pentru debitori, inclusiv
10 noiembrie 2022
Acordul de restructurare reprezintă cel mai recent instrument de prevenire a insolvenței introdus în legislația națională, care permite restructurarea activității companiei aflate în dificultate financiară, în afara unei proceduri de
14 decembrie 2021
În cazul în care dețineți o creanță împotriva unui partener de afaceri care nu se poate încasa ca urmare a intrării în faliment a acestuia sau ca urmare a punerii
08 iunie 2022
În situația în care angajatorul dvs. a intrat în insolvență, salariile restante până la data deschiderii procedurii de insolvență, se înscriu la masa credală  de practicianul în insolvență, pe baza
02 august 2022
În cadrul procedurii de insolvență, administratorul/lichidatorul judiciar pot introduce în fața judecătorul-sindic, acțiuni pentru anularea actelor sau operațiunilor frauduloase ale debitorului în dauna drepturilor creditorilor, efectuate în cei 2 ani
18 martie 2022
Răspunderea organelor de conducere pentru intrarea societății în insolvență este reglementată de dispozițiile art. 169 din Legea insolvenței și reprezintă o specie a răspunderii civile delictuale. Pentru angajarea acestui tip
26 iulie 2022
Prin Legea 216/2022 a fost transpusă în legislația naționala Directiva (UE) 2019/1023 privind cadrele de restructurare preventivă, remiterea de datorie și decăderile, precum și măsurile de sporire a eficienței procedurilor
13 februarie 2024
Nu de puține ori se întâmplă ca o societate să dețină împotriva unei companii intrate în insolvență, atât o creanță (adică sume de încasat), cât și o datorie (sume de
07 iunie 2022
În situația în care a fost formulată împotriva societății dvs. o cerere de deschidere a procedurii de insolvență, aveți posibilitatea ca în termen de 10 zile de la comunicarea cererii,
08 februarie 2023
Nu de puține ori ne trezim în situația în care am înființat la un moment o Asociație alături de alți membri fondatori, însă din diverse motive nu mai dorim să