Citește și alte articole

Avocat titular Dinu Maria Cristina

 

Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina

CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
10 noiembrie 2022

ACORDUL DE RESTRUCTURARE – NOUL INSTRUMENT DE PREVENIRE A INSOLVENȚEI

Acordul de restructurare reprezintă cel mai recent instrument de prevenire a insolvenței introdus în legislația națională, care permite restructurarea activității companiei aflate în dificultate financiară, în afara unei proceduri de insolvență.

 

Cui se adresează acordul de restructurare?

 

Procedura acordului de restructurare se aplică companiilor aflate în stare de dificultate, dar care nu se află încă în stare de insolvență, adică nu se regăsesc în incapacitate de plată.

 

Starea de dificultate a companiei = starea generată de orice împrejurare care determină o afectare temporară a activității ce dă naștere unei amenințări reale și grave la adresa capacității viitoare a debitorului de a-și plăti datoriile la scadență, dacă nu sunt luate măsuri adecvate; debitorul în stare de dificultate este capabil să își execute obligațiile pe măsură ce devin scadente.

 

Conform definiției de mai sus, compania care dorește propunerea unui acord de restructurare trebuie să fie capabilă să-și achite datoriile scadente, dar în același timp să se afle în pericol ca în perioada următoare să nu mai poată face acest lucru, dacă nu ia măsurile adecvate. Stare de dificultate trebuie să fie una reală, aceasta urmând a fi atestată de practicianul în insolvență și confirmată de judecător.

 

Întocmirea acordului de restructurare

 

Primul pas constă în contractarea serviciilor unui practician în insolvență, în vederea întocmirii acordului de restructurare. Acest acord poate fi întocmit fie de administratorul restructurării (practicianul în insolvență), fie de compania în dificultate asistată de administratorul restructurării.

 

Spre deosebire de procedura insolvenței, în procedura acordului de restructurare este permisă diferențierea creanțelor afectate de acord, de creanțele neafectate.

 

Astfel, nu toate creanțele societății trebuie să fie afectate de această procedură, ci prin acordul de restructurare se poate prevedea în mod expres ca anumite creanțe să nu fie afectate, adică să nu fie modificate în mod direct de acordul de restructurare. Acest lucru va trebui însă motivat de către companie.

 

Conform prevederilor legale, creanțele care sunt afectate de acordul de restructurare sunt acele creanțe care pot suferi fie reduceri de cuantum sau de accesorii, fie eșalonări de plăți. Orice creanță neinclusă în lista creanțelor afectate, este considerată o creanță neafectată.

 

Acordul de restructurare întocmit de practicianul în insolvență sau de debitor se comunică de îndată creditorilor ale căror creanțe sunt afectate de acest acord. După comunicarea acordului, se pot purta negocieri între debitorul asistat de administratorul restructurării sau direct între administrator și creditorii afectați, pentru a se putea ajunge la o formă agreată asupra acordului.

 

Votarea acordului

 

Acordul de restructurare se votează doar de creditorii ale căror creanțe sunt afectate, la termenul comunicat de administrator. Orice condiționare a votului, abținere sau lipsa votului este considerată vot negativ. Votul pozitiv nu poate fi retras.

 

Acordul se votează pe categorii de creanțe (ex.: creanțe garantate/creanțe salariale/creanțe bugetare, etc), la fel ca și în cazul votului asupra planului de reorganizare. Acordul trebuie votat de cel puțin 30% din totalul creanțelor afectate.

 

În cazul companiilor care au o cifră de afaceri netă sau după caz un venit brut de până la 500.000 euro în anul anterior, nu mai este necesară constituirea categoriilor de creanțe, ci acordul va fi considerat acceptat dacă este votat de majoritatea absolută din valoarea creanțelor afectate.

 

Confirmarea acordului de restructurare de către judecător

 

În termen de trei zile de la încheierea procesului verbal de constatare a votului, compania în dificultate depune la instanță o cerere de confirmare a acordului de restructurare, însoțită de o serie de documente.

 

Cererea de confirmare a acordului se judecă fără citarea părților, de urgență, iar soluția va fi pronunțată în cel mult 10 zile de la data înregistrării cererii.

 

Daca acordul de restructurare este confirmat de judecător, activitatea companiei va fi restructurată în mod corespunzător, acordul confirmat fiind opozabil tuturor creditorilor afectați, inclusiv celor care au votat împotrivă sau nu și-au exprimat votul.

 

Pe durata acordului de restructurare, administratorul restructurării va monitoriza implementarea acordului și va transmite trimestrial creditorilor afectați, un raport de analiză prin care va prezenta modalitatea de îndeplinire a acordului, precum și dacă se menține viabilitatea afacerii.

 

În cazul companiilor care au o cifră de afaceri netă sau după caz un venit brut de până la 500.000 euro în anul anterior, dacă acordul de restructurare a fost votat în unanimitate de creditorii afectați, nu va mai fi necesară confirmarea acordului de către judecător.

 

Acordul de restructurare votat de creditori va fi avizat de practicianul în insolventa, iar procesul verbal încheiat de acesta se va depune la UNPIR și se va face mențiune în Registrul Comerțului.

 

Închiderea acordului de restructurare

 

Acordul de restructurare încetează prin pronunțarea unei hotărâri de închidere a procedurii, în ipoteza îndeplinirii prevederilor acordului sau dimpotrivă, în cazul eșuării acestuia.

 

Ca urmare a pronunțării hotărârii de închidere a acordului în ipoteza eșuării acestuia, creanțele reduse renasc la data pronunțării hotărârii de închidere, acestea fiind diminuate cu plățile făcute pe durata acordului.

 

 

 

Sperăm că acest articol ți-a fost de ajutor. Dacă compania ta se află deja în incapacitate de plată, ți-am pregătit un articol cu privire la deschiderea procedurii de insolvență la cererea debitorului.

Alte articole din această categorie

07 iunie 2022
Cuantumul datoriilor Cuantumul minim al creanței, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvență, este de 50.000 lei atât pentru creditori, cât şi pentru debitori, inclusiv
10 noiembrie 2022
Acordul de restructurare reprezintă cel mai recent instrument de prevenire a insolvenței introdus în legislația națională, care permite restructurarea activității companiei aflate în dificultate financiară, în afara unei proceduri de
14 decembrie 2021
În cazul în care dețineți o creanță împotriva unui partener de afaceri care nu se poate încasa ca urmare a intrării în faliment a acestuia sau ca urmare a punerii
08 iunie 2022
În situația în care angajatorul dvs. a intrat în insolvență, salariile restante până la data deschiderii procedurii de insolvență, se înscriu la masa credală  de practicianul în insolvență, pe baza
02 august 2022
În cadrul procedurii de insolvență, administratorul/lichidatorul judiciar pot introduce în fața judecătorul-sindic, acțiuni pentru anularea actelor sau operațiunilor frauduloase ale debitorului în dauna drepturilor creditorilor, efectuate în cei 2 ani
18 martie 2022
Răspunderea organelor de conducere pentru intrarea societății în insolvență este reglementată de dispozițiile art. 169 din Legea insolvenței și reprezintă o specie a răspunderii civile delictuale. Pentru angajarea acestui tip
26 iulie 2022
Prin Legea 216/2022 a fost transpusă în legislația naționala Directiva (UE) 2019/1023 privind cadrele de restructurare preventivă, remiterea de datorie și decăderile, precum și măsurile de sporire a eficienței procedurilor
13 februarie 2024
Nu de puține ori se întâmplă ca o societate să dețină împotriva unei companii intrate în insolvență, atât o creanță (adică sume de încasat), cât și o datorie (sume de
07 iunie 2022
În situația în care a fost formulată împotriva societății dvs. o cerere de deschidere a procedurii de insolvență, aveți posibilitatea ca în termen de 10 zile de la comunicarea cererii,
08 februarie 2023
Nu de puține ori ne trezim în situația în care am înființat la un moment o Asociație alături de alți membri fondatori, însă din diverse motive nu mai dorim să