Citește și alte articole

Avocat titular Dinu Maria Cristina

 

Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina

CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
08 mai 2023


DESCHIDEREA PROCEDURII DE INSOLVENȚĂ LA CEREREA CREDITORULUI

Orice creditor care deține o creanță certă (a cărei existență rezultă din însuși actul de creanță sau din alte acte, emanate de la debitor sau recunoscute de acesta), lichidă (cu un cuantum determinat/determinabil) și exigibilă de mai bine de 60 de zile (cu scadența depășită de 60 de zile), al cărei cuantum depășește 50.000 lei, poate introduce o cerere de deschidere a procedurii de insolvență împotriva societății debitoare.

 

Valoarea – prag a datoriilor deținute, pentru a putea introduce cererea de deschidere a procedurii de insolvență, este de 50.000 de lei pentru creanțe de altă natură decât cele salariale, iar în cazul creanțelor salariale, de 6 salarii medii brute pe economie/salariat.

 

Prin cererea de deschidere a procedurii, creditorul trebuie să precizeze cuantumul și temeiul creanței sale, dacă are constituit vreun drept de preferință sau vreo măsură asiguratorie asupra bunurilor debitorului.

 

De asemenea, creditorul poate solicita desemnarea unui administrator judiciar/lichidator judiciar[1]. În lipsa unei astfel de propuneri, desemnarea practicianului în insolvență se va face de către judecătorul sindic, dintre practicienii în insolvență înscriși în Tabloul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, care și-au depus oferta la dosar.

 

Cererea de deschidere a procedurii de insolvență la cererea creditorului se introduce la tribunalul în circumscripția căruia își are stabilit debitorul sediul social și este însoțită de următoarele înscrisuri:

  • taxa judiciară de timbru în cuantum de 200 lei;

  • extras de informare eliberat de Registrul Comerțului privind societatea debitoare;

  • documente justificative ale creanței invocate (ex.: contract, facturi, situații de lucrări, avize de însoțire a mărfii, etc.)

 

Dacă între momentul înregistrării cererii de către un creditor şi cel al judecării acestei cereri sunt formulate cereri de către alți creditori împotriva aceluiași debitor, tribunalul, prin serviciul de registratură, va verifica, din oficiu, la data înregistrării, existenta dosarului pe rol şi va înregistra cererea la dosarul existent. Judecătorul va stabili îndeplinirea condițiilor referitoare la cuantumul minim al creanțelor, în raport cu valoarea însumată a creanțelor tuturor creditorilor care au formulat cereri şi cu respectarea valorii-prag prevăzute de prezentul titlu, şi va comunica cererile debitorului

 

În cazul în care societatea debitoare contestă starea de insolvență, la cererea acesteia, judecătorul va putea obliga creditorul la consemnarea unei cauțiuni de până la 10% din valoarea creanței, dar nu mai mult de 40.000 lei.

 

Ce se întâmplă cu această cauțiune:

  • în situația în care judecătorul va stabili ca societatea debitoare nu este în stare de insolvență, va respinge cererea creditorului, iar cauțiunea constituită de acesta va putea fi folosită pentru a acoperi pagubele suferite de debitor;

  • în cazul admiterii cererii creditorului și deschiderii procedurii de insolvență sau în cazul în care debitorul achită creanța creditorului pana la închiderea dezbaterilor, cauțiunea se restituie creditorului.

 

Trebuie reținut faptul ca procedura insolvenței nu este menită să fie utilizată ca instrument de constrângere a debitorului pentru ca acesta să-și plătească datoriile “sub amenințarea cu falimentul”, dacă debitorul dispune de fonduri pentru a plăti.

 

Deschiderea unei proceduri de insolvență ar trebui să fie ultima soluție la care se poate recurge pentru îndestularea creditorilor.

 

Astfel, anterior formulării unei astfel de cereri, ar trebui ca societățile creditoare să uziteze de calea executării silite a debitorului, iar în cazul în care acestea nu s-au îndestulat pe această cale, să se procedeze la deschiderea procedurii. Aceasta presupune însă ca societatea creditoare să obțină în prealabil un titlu executoriu, în urma unei judecăți de drept comun, iar ca urmare a constatării insolvabilității debitorului, să recurgă la procedura insolvenței.

 

 

Sperăm că acest articol ți-a fost de ajutor. S-ar putea sa găsesti de interes si articolul Functioneaza intr-adevar amenintarea "cu falimentul"

 

 

 


[1] Creditorul va trebui sa depuna la dosar oferta practicianului in insolventa propus, la care va anexa dovada calitatii de practician in insolventa si o copie de pe polita de asigurare profesionala.

 

Alte articole din această categorie

07 iunie 2022
Cuantumul datoriilor Cuantumul minim al creanței, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvență, este de 50.000 lei atât pentru creditori, cât şi pentru debitori, inclusiv
10 noiembrie 2022
Acordul de restructurare reprezintă cel mai recent instrument de prevenire a insolvenței introdus în legislația națională, care permite restructurarea activității companiei aflate în dificultate financiară, în afara unei proceduri de
14 decembrie 2021
În cazul în care dețineți o creanță împotriva unui partener de afaceri care nu se poate încasa ca urmare a intrării în faliment a acestuia sau ca urmare a punerii
08 iunie 2022
În situația în care angajatorul dvs. a intrat în insolvență, salariile restante până la data deschiderii procedurii de insolvență, se înscriu la masa credală  de practicianul în insolvență, pe baza
02 august 2022
În cadrul procedurii de insolvență, administratorul/lichidatorul judiciar pot introduce în fața judecătorul-sindic, acțiuni pentru anularea actelor sau operațiunilor frauduloase ale debitorului în dauna drepturilor creditorilor, efectuate în cei 2 ani
18 martie 2022
Răspunderea organelor de conducere pentru intrarea societății în insolvență este reglementată de dispozițiile art. 169 din Legea insolvenței și reprezintă o specie a răspunderii civile delictuale. Pentru angajarea acestui tip
26 iulie 2022
Prin Legea 216/2022 a fost transpusă în legislația naționala Directiva (UE) 2019/1023 privind cadrele de restructurare preventivă, remiterea de datorie și decăderile, precum și măsurile de sporire a eficienței procedurilor
13 februarie 2024
Nu de puține ori se întâmplă ca o societate să dețină împotriva unei companii intrate în insolvență, atât o creanță (adică sume de încasat), cât și o datorie (sume de
07 iunie 2022
În situația în care a fost formulată împotriva societății dvs. o cerere de deschidere a procedurii de insolvență, aveți posibilitatea ca în termen de 10 zile de la comunicarea cererii,
08 februarie 2023
Nu de puține ori ne trezim în situația în care am înființat la un moment o Asociație alături de alți membri fondatori, însă din diverse motive nu mai dorim să