Citește și alte articole

Avocat titular Dinu Maria Cristina

 

Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina

CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
16 august 2022

FUNCTIONEAZĂ ÎNTR-ADEVĂR AMENINTAREA „CU FALIMENTUL”?

Nu de puține ori, în încercarea de a determina un partener de afaceri rău-platnic să ne achite datoriile, recurgem la faimoasa amenințare cu deschiderea procedurii de insolvență.

 

Însă introducerea unei astfel de cereri de deschidere a insolventei chiar funcționează pentru recuperarea creanțelor? Răspunsul preferat al avocatului – depinde

 

În primul rând, pentru a introducere o cerere de deschidere a procedurii de insolvență împotriva unei alte companii, este necesar să dețineți o creanță certă, lichidă și scadentă de mai mult de 60 de zile.

 

În al doilea rând, va trebui sa faceți dovada ca societatea care vă datorează bani se află în incapacitate de plată (adică nu dispune de fonduri  pentru plata datoriilor certe, lichide şi scadente).

 

Și ajungem la următoarele posibile situații:

  1. partenerul dvs. de afaceri se află într-adevăr în incapacitate de plată, are o serie de litigii cu alți creditori, iar acesta nu contestă starea de insolvență. În această situație, cel mai probabil societatea este falimentară și nu veți reuși să vă recuperați datoria în urma „amenințării cu falimentul”, pentru că se va deschide procedura de insolventa.

  2. Partenerul de afaceri contestă starea de insolvență a companiei sale, dovedind că încă își desfășoară activitatea, încasează sume, face plăți, deci nu este în incapacitate de plată. În acest caz, nu doar că cererea dvs. de insolvență va fi respinsă, ba chiar riscați să plătiți cheltuielile de judecată.

  3. compania căreia îi cereți falimentul contestă starea de insolvență, cu dovezi clare care atestă că nu se află în incapacitate de plată, dar solicită și obligarea dvs. să depuneți la dispoziția instanței o suma (numită cauțiune) de până la 10% din valoarea datoriei, dar nu mai mult de 40.000 de lei. Dacă nu veți consemna această sumă, cererea introductivă va fi respinsă, iar dvs. puteți fi obligat la cheltuieli de judecată. În situația în care judecătorul va stabili că societatea debitoare nu este în stare de insolvență, cauțiunea va putea fi folosită pentru a acoperi pagubele suferite de debitor pentru introducerea cu rea-credință a unei astfel de cereri;

  4. societatea debitoare este o societate în funcțiune, cu contracte și proiecte în derulare, cu încasări, iar creanța dvs. este constatată printr-un titlu executoriu (ex: hotărâre judecătorească, tranzacție notarială, etc.). În acest caz, cel mai probabil veți obține o plată a datoriei până la primul termen de judecată, pentru evitarea deschiderii procedurii de insolvență.

 

Procedura insolvenței nu este menită să fie utilizată ca instrument de constrângere a debitorului pentru ca acesta să-și plătească datoriile “sub amenințarea cu falimentul”, dacă debitorul dispune de fonduri pentru a plăti.

 

Neplata datoriei  invocată de un creditor poate avea însă altă cauză decât incapacitatea de plată, precum neexecutarea lucrărilor, nelivrarea bunurilor sau neprestarea serviciilor, etc.

 

Pe de altă parte, creanța solicitată de creditor trebuie să fie una certă, lichidă și exigibilă, întrucât pe calea insolventei judecătorul este investit doar să constate existența unei creanțe certe, lichide și exigibile. Soluționarea concretă a pretenției creditorului se poate realiza doar prin intermediul unei acțiuni în justiție care să vizeze acest aspect, proces în cadrul căruia judecătorul va stabili printr-o hotărâre judecătorească (care va deveni titlu executoriu), existența și întinderea creanței.

 

Deschiderea unei proceduri de insolvență ar trebui să fie ultima soluție la care se poate recurge pentru recuperarea creanțelor.

 

Astfel, anterior formulării unei astfel de cereri, ar trebui ca societățile care vor să-și recupereze datoriile să ceară executarea silită a companiei care îi datoarează bani. În cazul în care nu și-au recuperat datoriile pe această cale, pot recurge la deschiderea procedurii de însolvență. Asta înseamnă ca societatea creditoare să obțină în prealabil un titlu executoriu, în urma unei judecăți de drept comun, iar ca urmare a constatării insolvabilității debitorului, să recurgă la procedura insolvenței.

 

 

Sperăm că acest articol ți-a fost de ajutor. Ți-am pregătit și un articol cu privire la contestația debitorului împotriva unei cereri de deschidere a insolvenței, pe care ți-l recomandăm să-l parcurgi anterior introducerii unei astfel de cereri.

Alte articole din această categorie

07 iunie 2022
Cuantumul datoriilor Cuantumul minim al creanței, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvență, este de 50.000 lei atât pentru creditori, cât şi pentru debitori, inclusiv
10 noiembrie 2022
Acordul de restructurare reprezintă cel mai recent instrument de prevenire a insolvenței introdus în legislația națională, care permite restructurarea activității companiei aflate în dificultate financiară, în afara unei proceduri de
14 decembrie 2021
În cazul în care dețineți o creanță împotriva unui partener de afaceri care nu se poate încasa ca urmare a intrării în faliment a acestuia sau ca urmare a punerii
08 iunie 2022
În situația în care angajatorul dvs. a intrat în insolvență, salariile restante până la data deschiderii procedurii de insolvență, se înscriu la masa credală  de practicianul în insolvență, pe baza
02 august 2022
În cadrul procedurii de insolvență, administratorul/lichidatorul judiciar pot introduce în fața judecătorul-sindic, acțiuni pentru anularea actelor sau operațiunilor frauduloase ale debitorului în dauna drepturilor creditorilor, efectuate în cei 2 ani
18 martie 2022
Răspunderea organelor de conducere pentru intrarea societății în insolvență este reglementată de dispozițiile art. 169 din Legea insolvenței și reprezintă o specie a răspunderii civile delictuale. Pentru angajarea acestui tip
26 iulie 2022
Prin Legea 216/2022 a fost transpusă în legislația naționala Directiva (UE) 2019/1023 privind cadrele de restructurare preventivă, remiterea de datorie și decăderile, precum și măsurile de sporire a eficienței procedurilor
13 februarie 2024
Nu de puține ori se întâmplă ca o societate să dețină împotriva unei companii intrate în insolvență, atât o creanță (adică sume de încasat), cât și o datorie (sume de
07 iunie 2022
În situația în care a fost formulată împotriva societății dvs. o cerere de deschidere a procedurii de insolvență, aveți posibilitatea ca în termen de 10 zile de la comunicarea cererii,
08 februarie 2023
Nu de puține ori ne trezim în situația în care am înființat la un moment o Asociație alături de alți membri fondatori, însă din diverse motive nu mai dorim să