Citește și alte articole

Avocat titular Dinu Maria Cristina

 

Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina

CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
07 iunie 2022

CONTESTAȚIA DEBITORULUI ÎMPOTRIVA CERERII DE DESCHIDERE A PROCEDURII DE INSOLVENȚĂ

În situația în care a fost formulată împotriva societății dvs. o cerere de deschidere a procedurii de insolvență, aveți posibilitatea ca în termen de 10 zile de la comunicarea cererii, să contestați starea de insolvență.

 

Potrivit prevederilor art. 5 pct. 29 din Legea 85/2014, „insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile”.

 

Astfel, dacă societatea debitoare nu se află în stare de insolvență, trebuie să faceți dovada că societatea desfășoară activitate, încasează sume, face plăți și nu se găsește în incapacitate de plată.

 

De asemenea, aveți posibilitatea să solicitați prin contestație și obligarea creditorului la consemnarea unei cauțiuni de până la 10% din valoarea creanței solicitate, dar nu mai mult de 40.000 de lei. Dacă cauțiunea nu va fi consemnată, cererea introductivă va fi respinsă de judecătorul sindic.

 

În situația în care judecătorul va stabili că societatea debitoare nu este în stare de insolvență, cauțiunea va putea fi folosită pentru a acoperi pagubele suferite de debitor pentru introducerea cu rea-credință a unei astfel de cereri.

 

Procedura insolvenței nu este menită să fie utilizată ca instrument de constrângere a debitorului pentru ca acesta să-și plătească datoriile “sub amenințarea cu falimentul”, dacă debitorul dispune de fonduri pentru a plăti.

 

Neplata creanței invocată de creditor poate avea însă o cauză distinctă de incapacitatea de plată a debitorului, precum neexecutarea lucrărilor, nelivrarea bunurilor sau neprestarea serviciilor.

 

Pe de altă parte, creanța solicitată de creditor trebuie să fie una certă, lichidă și exigibilă, întrucât pe calea insolventei judecătorul este investit doar să constate existența unei creanțe certe, lichide și exigibile si nu să soluționeze pe fond  pretențiea creditorului, acest lucru realizându-se pe calea unei acțiuni în justiție pe drept comun.

 

Deschiderea unei proceduri de insolvență ar trebui să fie ultima soluție la care se poate recurge pentru îndestularea creditorilor.

 

Astfel, anterior formulării unei astfel de cereri, ar trebui ca societățile creditoare să uziteze de calea executării silite a debitorului, iar în cazul în care acestea nu s-au îndestulat pe această cale, să se procedeze la deschiderea procedurii. Aceasta presupune însă ca societatea creditoare să obțină în prealabil un titlu executoriu, în urma unei judecăți de drept comun, iar ca urmare a constatării insolvabilității debitorului, să  recurgă la procedura insolvenței.

 

 

Sperăm că acest articol ți-a fost de ajutor. Dacă partenerul tău de afaceri a intrat in insolvență, ți-am pregătit un articol cu privire la modalitățile de recuperare a datoriilor de la o societate în insolvență. 

 

 

Alte articole din această categorie

07 iunie 2022
Cuantumul datoriilor Cuantumul minim al creanței, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvență, este de 50.000 lei atât pentru creditori, cât şi pentru debitori, inclusiv
10 noiembrie 2022
Acordul de restructurare reprezintă cel mai recent instrument de prevenire a insolvenței introdus în legislația națională, care permite restructurarea activității companiei aflate în dificultate financiară, în afara unei proceduri de
14 decembrie 2021
În cazul în care dețineți o creanță împotriva unui partener de afaceri care nu se poate încasa ca urmare a intrării în faliment a acestuia sau ca urmare a punerii
08 iunie 2022
În situația în care angajatorul dvs. a intrat în insolvență, salariile restante până la data deschiderii procedurii de insolvență, se înscriu la masa credală  de practicianul în insolvență, pe baza
02 august 2022
În cadrul procedurii de insolvență, administratorul/lichidatorul judiciar pot introduce în fața judecătorul-sindic, acțiuni pentru anularea actelor sau operațiunilor frauduloase ale debitorului în dauna drepturilor creditorilor, efectuate în cei 2 ani
18 martie 2022
Răspunderea organelor de conducere pentru intrarea societății în insolvență este reglementată de dispozițiile art. 169 din Legea insolvenței și reprezintă o specie a răspunderii civile delictuale. Pentru angajarea acestui tip
26 iulie 2022
Prin Legea 216/2022 a fost transpusă în legislația naționala Directiva (UE) 2019/1023 privind cadrele de restructurare preventivă, remiterea de datorie și decăderile, precum și măsurile de sporire a eficienței procedurilor
13 februarie 2024
Nu de puține ori se întâmplă ca o societate să dețină împotriva unei companii intrate în insolvență, atât o creanță (adică sume de încasat), cât și o datorie (sume de
07 iunie 2022
În situația în care a fost formulată împotriva societății dvs. o cerere de deschidere a procedurii de insolvență, aveți posibilitatea ca în termen de 10 zile de la comunicarea cererii,
08 februarie 2023
Nu de puține ori ne trezim în situația în care am înființat la un moment o Asociație alături de alți membri fondatori, însă din diverse motive nu mai dorim să