CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
21 decembrie 2022

RECUPERARE CONCEDII MEDICALE PART. I - SFATURI PENTRU RECUPERAREA EFICIENTĂ A CONCEDIILOR MEDICALE -

Nu cred că există angajator în România care să nu se fi lovit de problema decontărilor cu întârziere a indemnizațiilor de concedii medicale care se suportă din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

 

În legislația națională avem un mecanism defectuos pentru această decontare, care funcționează în felul următor: angajatorul este obligat să plătească salariatului indemnizația de concediu medical, urmând ca ulterior să solicite rambursarea sumelor plătite de la casa de sănătate.

 

Angajatorul este obligat să achite lunar salariatului indemnizația de concediu medical, cel mai târziu odată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectivă. În caz contrar, poate fi amendat de CNAS cu o amendă situată între 3500-6000 lei.

 

Pentru aceste indemnizații plătite salariaților și care se suportă din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, angajatorii trebuie să depună cereri de rambursare la casele teritoriale de asigurări de sănătate, în termen de 90 de zile. Depășirea acestui termen determină respingerea definitivă a cererilor, angajatorii fiind în imposibilitate de a-și mai recupera sumele plătite salariaților.

 

Cererile de restituire sunt analizate și fie sunt acceptate și propuse spre plată, fie sunt respinse. În situația în care cererile de restituire sunt respinse, deficiențele identificate de casa de asigurări de sănătate, trebuie remediate într-un termen de 90 zile.

 

Potrivit prevederilor legale, casele de asigurări de sănătate procedează la plata sumelor aprobate, în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii, în limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinație.

 

În practică, întârzierile la decontarea indemnizațiilor de concedii medicale au o durată cuprinsă între câteva luni până la 1-2 ani de la împlinirea termenului de plată (60 de zile de la depunerea cererii de restituire aprobată).

 

Angajatorii se trezesc de multe ori cu importante sume de bani blocate la casele de asigurări de sănătate, care nu procedează la restituirea sumelor avansate de angajatori în termenul legal. Nu trebuie uitat că vorbim de indemnizații care conform prevederilor legale, se suportă din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și nu din bugetul angajatorului.

 

Trebuie reținut însă că indiferent de întârzierile la procedura de decontare de la casa de asigurări de sănătate, angajatorii nu pot refuza plata indemnizațiilor de concedii medicale către proprii salariați.

 

Cum se pot recupera indemnizațiile de concedii medicale datorate de casele de sănătate?

 

Dacă au trecut cele 60 de zile de la data depunerii cererii de restituire, iar sumele restante nu au fost restituite de casa de asigurări de sănătate, cea mai sigură modalitate de recuperare a acestor sume este prin instanța de judecată.

 

Acest lucru presupune să introduceți o cerere de chemare în judecată împotriva casei teritoriale de asigurări de sănătate și să solicitați plata indemnizațiilor restante aprobate la plată. Acțiunea este scutită de taxă de timbru și se soluționează într-un termen relativ rapid (2-4 luni de la data introducerii acțiunii). Cheltuielile de judecată reprezentând onorariul de avocat se recuperează de la casa teritorială de asigurări de sănătate.

 

Din analiza jurisprudenței în această materie, cererile cu un astfel de obiect sunt admise de instanțele de judecată în mare parte chiar de la primul termen de judecată (în situația în care cererile de restituire sunt valide). Nu de puține ori însă, casele de asigurări de sănătate procedează la plata debitului principal până la primul termen de judecată.

 

Această modalitate de recuperare a indemnizațiilor de concediu medical reprezintă din păcate cam singura metodă de presare a casei de sănătate pentru recuperarea rapidă a sumelor restante, dacă luăm în considerare că durata unei proceduri de decontare de la casa de sănătate poate depăși chiar și 1-2 ani de la depunerea cererii.

 

Or, într-o perioadă economică atât de dificilă precum cea în care ne aflăm, recuperarea acestor sume reprezintă pentru mulți angajatori un moment de respiro.

 

 

 

Sperăm că acest articol ți-a fost de ajutor. Dacă ești interesat de decontarea concediilor medicale, ți-am pregătit un articol cu privire la termenul de prescripție aplicabil decontărilor indemnizațiilor de concedii medicale.

Alte articole din această categorie

22 august 2022
Având în vedere contextul economic actual în care nevoia de lichidități este din ce în ce mai stringentă pentru supraviețuirea propriului business, este necesară diminuarea pe cât posibil a pierderilor.
20 ianuarie 2022
În conformitate cu dispozițiile art. 25 din Codul de Procedură Fiscală, în cazul unei societăți declarate insolvabile de către organul fiscal, pot răspunde în mod solidar cu aceasta pentru obligațiile
15 septembrie 2022
Potrivit ultimelor modificări legislative, începând cu salariul aferent lunii august 2022, contribuțiile sociale obligatorii pentru contractele de muncă part – time se vor raporta la cuantumul salariului minim pe economie.
04 aprilie 2022
În data de 16.04.2022 va intra în vigoare Legea 24/2022, prin care a fost reglementat concediul și indemnizația pentru îngrijirea pacientului adult bolnav de cancer. Cine poate beneficia de acest
12 iulie 2022
În data de 08 iulie 2022, a fost publicată în Monitorul Oficial, Legea nr. 200/2022, pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, care va intra în vigoare în termen de
21 iunie 2022
  Activitatea cooperativelor agricole beneficiază de o serie măsuri fiscale, care constituie derogări de la prevederile Codului fiscal. Menționăm în acest sens: scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor
21 iunie 2022
Ce este o cooperativă agricolă? Cooperativa agricolă reprezintă o asociație autonomă de persoane fizice şi/sau juridice, constituită pe baza consimțământului liber exprimat de părți, în scopul promovării intereselor membrilor cooperatori.
22 iunie 2022
Potrivit prevederilor Legii 17/2000, soţul şi rudele care au în îngrijire o persoană vârstnică dependentă, pot beneficia de un program lunar redus de lucru, de o jumătate de normă, cu
12 iulie 2022
Potrivit Legii 187/2022 publicată în Monitorul Oficial în data de 22 iunie 2022, valoarea nominală a tichetelor de masă se majorează până la 30 de lei. Această modificare se va
10 februarie 2023
Din păcate, hărțuirea psihologică a salariaților este un fenomen extrem de des întâlnit în cadrul companiilor din România. Angajatorii nu de puține ori aleg să închidă ochii la astfel de

Citește și alte articole

Avocat titular Dinu Maria Cristina

 

Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina