CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
18 ianuarie 2022

POSIBILITATEA SANCȚIONĂRII PENALE A FAPTEI DE EMITERE A BILETELOR LA ORDIN FĂRĂ A AVEA DISPONIBIL ÎN CONTURI

Emiterea de bilete la ordin, știind că pentru valorificarea acestora nu există acoperirea necesară în conturi, nu reprezintă în sine o infracțiune.

 

Reglementările legale nu prevăd condiția existenței disponibilului la momentul emiterii biletului la ordin, astfel încât nu se poate afirma că emitentul induce în eroare pe beneficiar, prezentându-i în mod nereal că este solvabil pentru suma înscrisă în bilet. Emitentul se obligă doar ca la o anumită dată, să plătească o anumită sumă și nu atestă în mod nereal că și posedă acea sumă în momentul emiterii titlului.

 

Astfel, vorbim de un “angajament de plată”, a cărui neonorare determină răspunderea civilă contractuală a emitentului, câtă vreme nu se face dovada folosirii de manopere dolosive față de creditorul obligației de plată.

 

Emiterea de bilete la ordin fără acoperire poate constitui însă infracțiunea de înșelăciune (art. 244 Cod Penal), doar dacă acțiunea de inducere în eroare este făcută de către făptuitor cu intenție directă, respectiv dacă făptuitorul prevede rezultatul faptelor sale, urmărind producerea lui prin acea faptă.

 

Intenția trebuie să fie caracterizată prin scopul urmărit de către făptuitor, întrucât acțiunea de inducere în eroare trebuie săvârșită „în scopul de a obține pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust”. Folosul patrimonial este injust când făptuitorul nu era îndrituit la obținerea lui și astfel dobândirea acestui folos apare ilicită.

 

Pentru caracterizarea laturii subiective a infracțiunii de înșelăciune, trebuie efectuată o analiză amănunțită a tuturor împrejurărilor, din care să rezulte că făptuitorul a urmărit producerea unui rezultat pe care l-a prevăzut.

 

Infracțiunea de înșelăciune subzistă doar dacă se poate proba, de exemplu că emitentul instrumentului de garantare, în loc să asigure provizionul în vederea încasării, în mod repetat a scos bani în numerar din casieria societății și nu i-a mai restituit, folosindu-i în interes personal sau în interesul altei persoane, ori în loc să asigure provizionul la încasare, emitentul a făcut plăți către alte societăți care îi aparțin sau către alte persoane, favorizându-le, ori alte asemenea manopere dolosive.

 

Este necesar așadar ca făptuitorul sa deruleze acțiuni specifice pentru inducerea în eroare sau menținerea în eroare a părții vătămate cu privire la anumite fapte sau împrejurări de natură a crea o convingere contrară realității, determinantă în luarea deciziei de a derula afacerile comerciale existente.

 

Săvârșirea infracțiunii de înșelăciune este pedepsită cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Împăcarea părților înlătură răspunderea penală.

 

Alte articole din această categorie

22 august 2022
Având în vedere contextul economic actual în care nevoia de lichidități este din ce în ce mai stringentă pentru supraviețuirea propriului business, este necesară diminuarea pe cât posibil a pierderilor.
20 ianuarie 2022
În conformitate cu dispozițiile art. 25 din Codul de Procedură Fiscală, în cazul unei societăți declarate insolvabile de către organul fiscal, pot răspunde în mod solidar cu aceasta pentru obligațiile
15 septembrie 2022
Potrivit ultimelor modificări legislative, începând cu salariul aferent lunii august 2022, contribuțiile sociale obligatorii pentru contractele de muncă part – time se vor raporta la cuantumul salariului minim pe economie.
04 aprilie 2022
În data de 16.04.2022 va intra în vigoare Legea 24/2022, prin care a fost reglementat concediul și indemnizația pentru îngrijirea pacientului adult bolnav de cancer. Cine poate beneficia de acest
12 iulie 2022
În data de 08 iulie 2022, a fost publicată în Monitorul Oficial, Legea nr. 200/2022, pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, care va intra în vigoare în termen de
21 iunie 2022
  Activitatea cooperativelor agricole beneficiază de o serie măsuri fiscale, care constituie derogări de la prevederile Codului fiscal. Menționăm în acest sens: scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor
21 iunie 2022
Ce este o cooperativă agricolă? Cooperativa agricolă reprezintă o asociație autonomă de persoane fizice şi/sau juridice, constituită pe baza consimțământului liber exprimat de părți, în scopul promovării intereselor membrilor cooperatori.
22 iunie 2022
Potrivit prevederilor Legii 17/2000, soţul şi rudele care au în îngrijire o persoană vârstnică dependentă, pot beneficia de un program lunar redus de lucru, de o jumătate de normă, cu
12 iulie 2022
Potrivit Legii 187/2022 publicată în Monitorul Oficial în data de 22 iunie 2022, valoarea nominală a tichetelor de masă se majorează până la 30 de lei. Această modificare se va
10 februarie 2023
Din păcate, hărțuirea psihologică a salariaților este un fenomen extrem de des întâlnit în cadrul companiilor din România. Angajatorii nu de puține ori aleg să închidă ochii la astfel de

Citește și alte articole

Avocat titular Dinu Maria Cristina

 

Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina