Citește și alte articole

Avocat titular Dinu Maria Cristina

 

Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina

CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
31 octombrie 2022

CUM SE POT RECUPERA DATORIILE DE LA O SOCIETATE ÎN INSOLVENȚĂ?

De la data deschiderii procedurii de insolvență, se suspendă de drept toate acțiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanțelor asupra averii societății debitoare.

 

Acest lucru semnifică că nu veți mai putea apela la procedurile obișnuite de recuperare a creanțelor, precum introducerea unei cereri de valoare redusă/ordonanță de plată/acțiune în pretenții de drept comun, ci va trebui să respectați procedura prevăzută în legea insolvenței.

 

Din ziua in care se deschide procedura de insolvență împotriva partenerului dvs., toate procesele de recuperare a creanțelor de pe rolul instanțelor de judecată, se vor suspendă automat. Aceeași soartă o vor avea și procedurile de executare silită demarate împotriva partenerului, ceea ce semnifică că toate masurile de executare silită precum popririle înființate asupra conturilor bancare, vânzarea imobiliară sau cea mobiliară, etc., vor fi suspendate.

 

Valorificarea drepturilor pe care le dețineți împotriva societății în insolvență, se va putea face numai în cadrul procedurii de insolvență, după cum urmează:

 

a)       Situația deținerii unei creanțe anterioare datei de deschidere a procedurii de insolvență

 

Dacă creanța dvs. este născută înainte de data deschiderii procedurii de insolvență, indiferent că este scadentă sau nescadentă, sub condiție sau în litigiu, va trebui să vă înscrieți la masa credală a societății, prin formularea unei cereri de admitere a creanței.

 

Este deosebit de important să respectați termenele limita din procedura de insolvență, pentru a evita orice sancțiune de decădere și pentru a vă conserva dreptul de a vă realiza creanța împotriva debitorului sau a organelor de conducere a persoanei juridice debitoare.

 

Termenul limita pentru formularea unei cereri de admitere a creanței este un termen imperativ, a cărui nerespectare conduce la decăderea din dreptul de a mai fi înscris la masa credală.

Doar prin înscrierea în tabelul de creditori veți dobândi calitatea de creditor îndreptățit să participați la procedură. Excepție fac doar salariații debitorului, care nu trebuie să depună cerere de înscriere la masa credală, fiind înscriși în tabelul de creanțe în baza înregistrărilor contabile. Calitatea de creditor încetează ca urmare a neînscrierii sau a înlăturării din tabelele creditorilor, precum și prin închiderea procedurii.

 

În cadrul procedurii de insolvență, creanțele sunt achitate într-o anumită ordine de preferință. Dacă de exemplu creanța dvs. este una chirografară, adică nu aveți garanții asupra creanței, atunci cel mai probabil că nu veți reuși să recuperați nimic.

 

Dacă în schimb dețineți o creanță care este însoțită de un privilegiu/drept ipotecă/drept de gaj, atunci șansele de recuperare a creanței cresc și vă veți putea recupera creanța cel puțin în limita garanției.

 

b)       Situația deținerii unei creanțe curente – născuta în perioada de observație sau de reorganizare

 

În ipoteza în care creanța deținută este născută după data deschiderii procedurii de insolvență, mai precis este născută în perioada de observație sau de reorganizare, veți putea solicita administratorului judiciar plata creanței, fără să fiți nevoiți să vă înscrieți în tabelul de creditori.

 

În acest sens, va trebui să formulați pe parcursul perioadei de observație sau de reorganizare, o cerere de plată la care să atașați documentele justificative ale creanței și să o transmiteți cu confirmare de primire către administratorul judiciar.

 

Cererea se analizează de administratorul judiciar într-un termen de 15 zile de la data primirii. Împotriva măsurii dispuse de catre administratorul judiciar se va putea formula contestație la judecătorul sindic.

 

Titularul unei creante curente, certe, lichide si exigibile ce a fost recunoscută de administratorul judiciar ori cu privire la care acesta a omis să se pronunțe în termen de 15 zile de la data primirii cererii de plată sau recunoscută de judecatorul-sindic, în cazul în care cuantumul creanței depășește valoarea-prag (50.000 lei), va putea solicita pe parcursul duratei perioadei de observatie deschiderea procedurii de faliment a debitorului dacă aceste creante nu sunt achitate în termen de 60 de zile de la data luării măsurii administratorului judiciar de admitere sau omitere a pronuntarii asupra cererii de plată ori a hotărârii judecătorului sindic.

 

Sperăm că acest articol ți-a fost de ajutor. Dacă partenerul tău de afaceri a intrat in insolvență, ți-am pregătit un articol cu privire la demersurile pentru dobândirea calității de creditor îndreptățit să participe la insolvență.

 

 

Alte articole din această categorie

07 iunie 2022
Cuantumul datoriilor Cuantumul minim al creanței, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvență, este de 50.000 lei atât pentru creditori, cât şi pentru debitori, inclusiv
10 noiembrie 2022
Acordul de restructurare reprezintă cel mai recent instrument de prevenire a insolvenței introdus în legislația națională, care permite restructurarea activității companiei aflate în dificultate financiară, în afara unei proceduri de
14 decembrie 2021
În cazul în care dețineți o creanță împotriva unui partener de afaceri care nu se poate încasa ca urmare a intrării în faliment a acestuia sau ca urmare a punerii
08 iunie 2022
În situația în care angajatorul dvs. a intrat în insolvență, salariile restante până la data deschiderii procedurii de insolvență, se înscriu la masa credală  de practicianul în insolvență, pe baza
02 august 2022
În cadrul procedurii de insolvență, administratorul/lichidatorul judiciar pot introduce în fața judecătorul-sindic, acțiuni pentru anularea actelor sau operațiunilor frauduloase ale debitorului în dauna drepturilor creditorilor, efectuate în cei 2 ani
18 martie 2022
Răspunderea organelor de conducere pentru intrarea societății în insolvență este reglementată de dispozițiile art. 169 din Legea insolvenței și reprezintă o specie a răspunderii civile delictuale. Pentru angajarea acestui tip
26 iulie 2022
Prin Legea 216/2022 a fost transpusă în legislația naționala Directiva (UE) 2019/1023 privind cadrele de restructurare preventivă, remiterea de datorie și decăderile, precum și măsurile de sporire a eficienței procedurilor
13 februarie 2024
Nu de puține ori se întâmplă ca o societate să dețină împotriva unei companii intrate în insolvență, atât o creanță (adică sume de încasat), cât și o datorie (sume de
07 iunie 2022
În situația în care a fost formulată împotriva societății dvs. o cerere de deschidere a procedurii de insolvență, aveți posibilitatea ca în termen de 10 zile de la comunicarea cererii,
08 februarie 2023
Nu de puține ori ne trezim în situația în care am înființat la un moment o Asociație alături de alți membri fondatori, însă din diverse motive nu mai dorim să