Citește și alte articole

Avocat titular Dinu Maria Cristina

 

Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina

CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
08 decembrie 2021

INSOLVENȚA PARTENERULUI DE AFACERI – DOBÂNDIREA CALITĂȚII DE CREDITOR ÎNDREPTĂȚIT SĂ PARTICIPE LA PROCEDURA DE INSOLVENȚĂ

Datorită contextului economic actual, ne lovim din ce în ce mai des cu situația neplăcută în care un furnizor sau client intră în insolvență, caz în care încasarea facturilor restante, prestarea serviciilor sau livrarea produselor devin incerte.

 

Cum trebuie procedat în această situație?

 

De îndată ce am aflat că împotriva unui partener de afaceri a fost deschisă procedura de insolvență, trebuie să ne informam cu privire la stadiul procedurii și să formulăm cererea de înscriere la masa credală.

 

În situația în care procedura de insolvență a fost deschisă la cererea debitorului, cererea acestuia este însoțită de o lista a creditorilor săi si a creanțelor acestora. În acest caz, practicianul în insolvență desemnat în calitate de administrator/lichidator judiciar, are obligația să notifice toți creditorii din această listă și să le aducă la cunoștință termenul limita de înscriere la masa credală (termenul de înregistrare a cererii de admitere a creanțelor, este de maxim 45 de zile de la deschiderea procedurii).

 

Trebuie avut în vedere faptul că, dacă practicianul în insolventa v-a transmis notificarea de deschidere a procedurii de insolvență în conformitate cu cerințele legale și cu toate acestea ați omis să formulați cererea de înscriere la masa credală în termenul limita indicat în notificare, veți fi decăzut din dreptul de a fi înscrisi în tabelul creditorilor și nu veți dobândi calitatea de creditor îndreptățit să participe la procedura.

 

Este așadar deosebit de important să respectați termenele limita din procedura de insolvență, pentru a evita orice sancțiune de decădere și pentru a vă conserva dreptul de a vă realiza creanța împotriva debitorului sau a organelor de conducere a persoanei juridice debitoare.

 

În situația în care comunicarea notificării de deschidere a procedurii nu s-a făcut în conformitate cu prevederile legale, sau dacă practicianul în insolvență nu v-a transmis notificarea de deschidere a procedurii, întrucât debitorul nu a depus la dosar lista creditorilor sau nu v-a indicat drept creditor în această listă, veți fi considerați repuși de drept în termenul de depunere a declarației de creanță si veți prelua procedura în stadiul în care se află în momentul înscrierii dvs. la masa credală, chiar dacă veți formula această cerere cu depășirea termenului limita de înregistrare a cererilor de înscriere la masa credală.

 

Notă! Doar prin înscrierea în tabelul de creditori veți dobândi calitatea de creditor îndreptățit să participați la procedură. Excepție fac doar salariații debitorului, care nu trebuie să depună cerere de înscriere la masa credală, fiind înscriși în tabelul de creanțe în baza înregistrărilor contabile. Calitatea de creditor încetează ca urmare a neînscrierii sau a înlăturării din tabelele creditorilor, precum si prin închiderea procedurii.

 

Alte articole din această categorie

07 iunie 2022
Cuantumul datoriilor Cuantumul minim al creanței, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvență, este de 50.000 lei atât pentru creditori, cât şi pentru debitori, inclusiv
10 noiembrie 2022
Acordul de restructurare reprezintă cel mai recent instrument de prevenire a insolvenței introdus în legislația națională, care permite restructurarea activității companiei aflate în dificultate financiară, în afara unei proceduri de
14 decembrie 2021
În cazul în care dețineți o creanță împotriva unui partener de afaceri care nu se poate încasa ca urmare a intrării în faliment a acestuia sau ca urmare a punerii
08 iunie 2022
În situația în care angajatorul dvs. a intrat în insolvență, salariile restante până la data deschiderii procedurii de insolvență, se înscriu la masa credală  de practicianul în insolvență, pe baza
02 august 2022
În cadrul procedurii de insolvență, administratorul/lichidatorul judiciar pot introduce în fața judecătorul-sindic, acțiuni pentru anularea actelor sau operațiunilor frauduloase ale debitorului în dauna drepturilor creditorilor, efectuate în cei 2 ani
18 martie 2022
Răspunderea organelor de conducere pentru intrarea societății în insolvență este reglementată de dispozițiile art. 169 din Legea insolvenței și reprezintă o specie a răspunderii civile delictuale. Pentru angajarea acestui tip
26 iulie 2022
Prin Legea 216/2022 a fost transpusă în legislația naționala Directiva (UE) 2019/1023 privind cadrele de restructurare preventivă, remiterea de datorie și decăderile, precum și măsurile de sporire a eficienței procedurilor
13 februarie 2024
Nu de puține ori se întâmplă ca o societate să dețină împotriva unei companii intrate în insolvență, atât o creanță (adică sume de încasat), cât și o datorie (sume de
07 iunie 2022
În situația în care a fost formulată împotriva societății dvs. o cerere de deschidere a procedurii de insolvență, aveți posibilitatea ca în termen de 10 zile de la comunicarea cererii,
08 februarie 2023
Nu de puține ori ne trezim în situația în care am înființat la un moment o Asociație alături de alți membri fondatori, însă din diverse motive nu mai dorim să