Citește și alte articole

Avocat titular Dinu Maria Cristina

 

Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina

CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
11 iulie 2022

CONVOCARE  ASOCIAT UNIC HARY GOLD

1. Date privind dosarul: Număr dosar 631/121/2022 Tribunalul Galati Secția a II-a Civilă

2. Arhiva/registratura instanţei:

Adresa (stradă, număr, localitate, sector, judeţ) Mun. Glati, Str. Brailei nr. 153 Galati

Număr de telefon 0236460027 programul arhivei/registraturii instanței luni, miercuri si joi – orele 09:00 - 11:00

3.1. Debitor: HARY GOLD - S.R.L.

Cod de identificare fiscală 28438923  Domiciliul/sediul social: Satul Negrea Com. Schela nr 2 bis corp C2 judet Galati, Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr J17/592/2011

5. Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa „DINU MARIA CRISTINA” Cod de identificare fiscală 29626739 Domiciliul/sediul social Bucuresti, Sector 3, Bd. Nicolae Grigorescu nr. 59 Bl. PM2 Sc A et. 5 ap. 22

Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență 1B 5157 tel. 0751.047.136 E-mail cristina@dinulawyers.ro

6. Subscrisa/Subsemnatul(a): CII DINU MARIA CRISTINA, în calitate de administrator judiciar al debitorului HARY GOLD - S.R.L., conform sentinţei de deschidere din data de 30.06.2022, pronunţată de Tribunalul Galati secţia a II a Civilă, în dosarul 631/121/2022 în temeiul art. 53 alin. (2)  Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţa,

 

 

 

CONVOACA ASOCIATUL UNIC HARY GOLD - S.R.L.

 

 

 

Asociat UNIC:                    GOLDENBERG OLGUTA

 

Se convoacă asociatul unic al debitoarei in vederea desemnării administratorului special.

 

Daca asociatul unic nu desemnează un administrator special, acesta este decăzut din drepturile recunoscute de procedura si care sunt exercitate prin administrator special.

 

 

Adunarea va avea loc la: la sediul administratorului judiciar din Bucuresti, Sector 3 Bld. Nicolae Grigorescu nr. 59 bl. PM2 sc A et 5 ap 22 in data de 22.07.2022 Ora 11:00

 

Având ca ordine de zi:

 

  • Desemnarea administratorului special

 

Asociatul unic poate fi si reprezentat in cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procura speciala si legalizata.

Asociatul unic poate comunica  punctul de vedere administratorului judiciar prin corespondenta si propunerea privind desemnarea administratorului special (posta, email, fax la datele mai sus menţionate), pana la data de 22.07.2022 ora 11:00.

 

11. Semnătura:

CII DINU MARIA CRISTINA

prin

DINU MARIA CRISTINA

 

Alte articole din această categorie

07 iunie 2022
Cuantumul datoriilor Cuantumul minim al creanței, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvență, este de 50.000 lei atât pentru creditori, cât şi pentru debitori, inclusiv
10 noiembrie 2022
Acordul de restructurare reprezintă cel mai recent instrument de prevenire a insolvenței introdus în legislația națională, care permite restructurarea activității companiei aflate în dificultate financiară, în afara unei proceduri de
14 decembrie 2021
În cazul în care dețineți o creanță împotriva unui partener de afaceri care nu se poate încasa ca urmare a intrării în faliment a acestuia sau ca urmare a punerii
08 iunie 2022
În situația în care angajatorul dvs. a intrat în insolvență, salariile restante până la data deschiderii procedurii de insolvență, se înscriu la masa credală  de practicianul în insolvență, pe baza
02 august 2022
În cadrul procedurii de insolvență, administratorul/lichidatorul judiciar pot introduce în fața judecătorul-sindic, acțiuni pentru anularea actelor sau operațiunilor frauduloase ale debitorului în dauna drepturilor creditorilor, efectuate în cei 2 ani
18 martie 2022
Răspunderea organelor de conducere pentru intrarea societății în insolvență este reglementată de dispozițiile art. 169 din Legea insolvenței și reprezintă o specie a răspunderii civile delictuale. Pentru angajarea acestui tip
26 iulie 2022
Prin Legea 216/2022 a fost transpusă în legislația naționala Directiva (UE) 2019/1023 privind cadrele de restructurare preventivă, remiterea de datorie și decăderile, precum și măsurile de sporire a eficienței procedurilor
13 februarie 2024
Nu de puține ori se întâmplă ca o societate să dețină împotriva unei companii intrate în insolvență, atât o creanță (adică sume de încasat), cât și o datorie (sume de
07 iunie 2022
În situația în care a fost formulată împotriva societății dvs. o cerere de deschidere a procedurii de insolvență, aveți posibilitatea ca în termen de 10 zile de la comunicarea cererii,
08 februarie 2023
Nu de puține ori ne trezim în situația în care am înființat la un moment o Asociație alături de alți membri fondatori, însă din diverse motive nu mai dorim să