Citește și alte articole

Avocat titular Dinu Maria Cristina

 

Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina

CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
05 august 2022

MĂSURI DE RESTRUCTURARE A OBLIGAȚIILOR BUGETARE RESTANTE LA DATA DE 31.12.2021

 

Prin Ordonanța 4/2022, a fost prorogat termenul de depunere a solicitării de restructurare a obligațiilor bugetare principale restante (măsura reglementata prin OG 6/2019), până la data de 31 iulie 2023.

 

Astfel, în scopul revitalizării şi evitării deschiderii procedurii insolvenţei, debitorii persoane juridice aflaţi în dificultate financiară şi pentru care există riscul intrării în insolvenţă, îşi pot restructura obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2021 şi neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum şi obligaţiile bugetare accesorii.

 

Sunt considerate obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2021 şi obligaţiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie după data de 1 ianuarie 2022 aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 decembrie 2021.

 

Condiții pentru a beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare

 

Pentru a beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să nu îndeplinească condițiile pentru a beneficia de eșalonarea la plată reglementată de Codul de procedură fiscală;

b) să prezinte un plan de restructurare şi un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent;

c) să nu se afle în procedura insolvenţei

d) să nu fi fost dizolvat, potrivit prevederilor legale în vigoare;

e) să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal. Această condiţie trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală

f) să îndeplinească testul creditorului privat prudent.

 

Testul creditorului privat prudent reprezintă o analiză de sine stătătoare, efectuată pe baza premiselor avute în vedere în cadrul planului de restructurare a debitorului, din care să rezulte că statul se comportă similar unui creditor privat, suficient de prudent şi diligent, care ar obţine un grad mai mare de recuperare a creanţelor în varianta restructurării comparată atât cu varianta executării silite, cât şi cu varianta deschiderii procedurii falimentului.

 

Cum puteți beneficia de această restructurare

 

Primul pas constă în notificarea organului fiscal cu privire la intenția de a solicita facilitățile bugetare reglementate de OG 6/2019.

 

Pentru a beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2021, notificarea trebuie transmisă organului fiscal in perioada 20 iunie 2022 - 31 ianuarie 2023 inclusiv, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare.

 

Autoritatea fiscală este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare să elibereze din oficiu certificatul de atestare fiscala.

După obținerea certificatului de atestare fiscală care atestă obligațiile ce pot fi restructurate, contribuabilul trebuie să procedeze la întocmirea documentației de susținere a solicitării de restructurare.

 

Cele mai complexe documente sunt planul de restructurare și testul creditorului privat prudent. Ambele trebuie întocmite de un expert independent.

 

Facilitați fiscale care pot fi prevăzute în planul de restructurare

 

Restructurarea obligațiilor bugetare poate fi constituită din una sau mai multe măsuri, din care una dintre măsuri trebuie să fie reprezentată de înlesnirile la plata obligațiilor bugetare. Măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare care pot fi propuse prin planul de restructurare sunt următoarele:

a)       înlesniri la plata obligațiilor bugetare. Prin înlesniri la plata obligațiilor bugetare, în sensul prezentului capitol, se înțelege plata eșalonată a obligațiilor bugetare principale, precum şi amânarea la plată a accesoriilor şi/sau a unei cote din obligațiile bugetare principale – se pot obține eșalonări la plată pe o durata de 7 ani, cu posibilitate de prelungire a acestui termen cu încă 3 ani;

b)         anularea unor obligații bugetare principale – se poate dispune anularea pana la maximum 50% din valoarea acestora, daca sunt îndeplinite cerințele legale;

c)       conversia în acțiuni a obligațiilor bugetare principale, în condiţiile Codului de procedură fiscală;

d)       stingerea obligațiilor bugetare principale prin darea în plată a unor bunuri imobile ale debitorului;

 

Soluționarea cererii de restructurare

 

Ulterior întocmirii planului de restructurare și testului creditorului privat prudent, debitorul depune la organul fiscal solicitarea de restructurare a obligațiilor bugetare.

 

Solicitarea de restructurare pentru obligațiile bugetare restante la data de 31.12.2021, se poate depune doar pana la data de 31.07.2023.

 

Organul fiscal verifica planul de restructurare si soluționează cererea în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării.

 

Suspendarea executărilor silite

 

Pentru obligațiile bugetare care fac obiectul restructurării, nu începe sau se suspendă procedura de executare silita, de la data depunerii notificării.

 

Sechestrele si masurile asiguratorii instituite de organul fiscal se mențin pe durata acordării înlesnirii la plată.

 

Deschiderea insolventei

 

Organul fiscal are obligația de a solicita deschiderea procedurii de insolventa împotriva debitorilor, în următoarele situații:

  • Daca debitorul nu depune solicitarea de restructurare până la data de 31.07.2023;

  • Daca organul fiscal respinge solicitarea de restructurare și debitorul nu achită obligațiile bugetare restante în termen de 90 de zile de la comunicarea respingerii, dar nu mai devreme de 31.07.2023;

  • Daca planul eșuează și debitorul nu achita obligațiile bugetare în termen de 90 de zile de la comunicarea respingerii, dar nu mai devreme de 31.07.2023

 

 

Sperăm că acest articol ți-a fost de ajutor. Ți-am pregătit și un articol cu privire la avertizarea timpurie facută de ANAF privind starea de dificultate/ insolvență a debitorilor. 

 

 

Alte articole din această categorie

07 iunie 2022
Cuantumul datoriilor Cuantumul minim al creanței, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvență, este de 50.000 lei atât pentru creditori, cât şi pentru debitori, inclusiv
10 noiembrie 2022
Acordul de restructurare reprezintă cel mai recent instrument de prevenire a insolvenței introdus în legislația națională, care permite restructurarea activității companiei aflate în dificultate financiară, în afara unei proceduri de
14 decembrie 2021
În cazul în care dețineți o creanță împotriva unui partener de afaceri care nu se poate încasa ca urmare a intrării în faliment a acestuia sau ca urmare a punerii
08 iunie 2022
În situația în care angajatorul dvs. a intrat în insolvență, salariile restante până la data deschiderii procedurii de insolvență, se înscriu la masa credală  de practicianul în insolvență, pe baza
02 august 2022
În cadrul procedurii de insolvență, administratorul/lichidatorul judiciar pot introduce în fața judecătorul-sindic, acțiuni pentru anularea actelor sau operațiunilor frauduloase ale debitorului în dauna drepturilor creditorilor, efectuate în cei 2 ani
18 martie 2022
Răspunderea organelor de conducere pentru intrarea societății în insolvență este reglementată de dispozițiile art. 169 din Legea insolvenței și reprezintă o specie a răspunderii civile delictuale. Pentru angajarea acestui tip
26 iulie 2022
Prin Legea 216/2022 a fost transpusă în legislația naționala Directiva (UE) 2019/1023 privind cadrele de restructurare preventivă, remiterea de datorie și decăderile, precum și măsurile de sporire a eficienței procedurilor
13 februarie 2024
Nu de puține ori se întâmplă ca o societate să dețină împotriva unei companii intrate în insolvență, atât o creanță (adică sume de încasat), cât și o datorie (sume de
07 iunie 2022
În situația în care a fost formulată împotriva societății dvs. o cerere de deschidere a procedurii de insolvență, aveți posibilitatea ca în termen de 10 zile de la comunicarea cererii,
08 februarie 2023
Nu de puține ori ne trezim în situația în care am înființat la un moment o Asociație alături de alți membri fondatori, însă din diverse motive nu mai dorim să