Citește și alte articole

Avocat titular Dinu Maria Cristina

 

Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina

CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
08 februarie 2023

CUM SE ÎNCHIDE O ASOCIAȚIE (ONG) FĂRĂ DATORII – DIZOLVARE VOLUNTARĂ ȘI LICHIDARE -

Nu de puține ori ne trezim în situația în care am înființat la un moment o Asociație alături de alți membri fondatori, însă din diverse motive nu mai dorim să continuăm activitatea Asociației și vrem să o închidem.

 

 

Ce presupune acest lucru?

 

Primul pas constă în dizolvarea judecătorească a Asociației.

 

O Asociație se poate dizolva:

 

 1. de drept, în următoarele cazuri:

 • prin împlinirea duratei pentru care a fost constituită;

 • prin realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

 • imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu statutul asociației, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia să se constituie;

 • reducerea numărului de asociați sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni

 

În acest caz, orice persoană interesată poate sesiza judecătoria în a cărei circumscripție se află sediul Asociației, pentru a se constata dizolvarea prin hotărâre judecătorească.

 

 1. prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, la cererea Ministerului Public sau a oricărei alte persoane interesate, în următoarele cazuri:

 • când scopul sau activitatea asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

 • când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

 • când asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

 • când asociația a devenit insolvabilă;

 • când asociația desfășoară activități pentru care sunt necesare autorizații administrative prealabile, fără a le deține.

 

 1. prin hotărârea adunării generale.

 

Dizolvarea voluntară a asociației se decide așadar prin hotărârea adunării generale, care se depune la judecătorie în termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare.

 

Este necesar însă ca prin hotărârea de dizolvare să se numească și un lichidator judiciar care să conducă procedura de lichidare a asociației. În caz contrar, respectiv dacă nu se desemnează un lichidator judiciar prin hotărârea adunării generale, hotărârea de dizolvare nu va produce niciun efect.

 

 

Ce se întâmplă cu bunurile Asociației?

 

În cazul dizolvării Asociației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită în statutul Asociației.

 

 

Lichidarea Asociației

 

Prin hotărârea de dizolvare, instanța va numi în calitatea de lichidator judiciar pe practicianul în insolventa desemnat prin hotărârea de dizolvare. Începând cu acest moment, începe procedura de lichidare a Asociației.

 

Mandatul consiliului director încetează o dată cu numirea lichidatorului, însă cenzorii rămân în funcție, lichidatorul îndeplinindu-și mandatul sub controlul acestora.

 

După finalizarea procedurilor de lichidare, lichidatorii sunt obligați ca în termen de două luni să depună bilanțul, registrul jurnal și un memorandum, declarând operațiunile de lichidare la Registrul asociațiilor și fundațiilor al judecătoriei în a cărei circumscripție își are sediul asociația.

 

Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanțului nu se înregistrează nici o contestație, bilanțul se consideră definitiv aprobat, putând fi solicitata radierea asociației din Registrul asociațiilor şi fundațiilor.

 

De la data radierii din Registrul asociațiilor şi fundațiilor, asociația încetează a ființa.

 

 

 

Daca doriți sa închideți o Asociație și aveți nevoie de sprijin în acest demers, vă stăm la dispoziție cu informațiile necesare. Dinu Maria Cristina titularul cabinetului, deține si calitatea de practician în insolvență putând prelua calitatea de lichidator în procedura de lichidare a Asociației dvs.

Alte articole din această categorie

07 iunie 2022
Cuantumul datoriilor Cuantumul minim al creanței, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvență, este de 50.000 lei atât pentru creditori, cât şi pentru debitori, inclusiv
10 noiembrie 2022
Acordul de restructurare reprezintă cel mai recent instrument de prevenire a insolvenței introdus în legislația națională, care permite restructurarea activității companiei aflate în dificultate financiară, în afara unei proceduri de
14 decembrie 2021
În cazul în care dețineți o creanță împotriva unui partener de afaceri care nu se poate încasa ca urmare a intrării în faliment a acestuia sau ca urmare a punerii
08 iunie 2022
În situația în care angajatorul dvs. a intrat în insolvență, salariile restante până la data deschiderii procedurii de insolvență, se înscriu la masa credală  de practicianul în insolvență, pe baza
02 august 2022
În cadrul procedurii de insolvență, administratorul/lichidatorul judiciar pot introduce în fața judecătorul-sindic, acțiuni pentru anularea actelor sau operațiunilor frauduloase ale debitorului în dauna drepturilor creditorilor, efectuate în cei 2 ani
18 martie 2022
Răspunderea organelor de conducere pentru intrarea societății în insolvență este reglementată de dispozițiile art. 169 din Legea insolvenței și reprezintă o specie a răspunderii civile delictuale. Pentru angajarea acestui tip
26 iulie 2022
Prin Legea 216/2022 a fost transpusă în legislația naționala Directiva (UE) 2019/1023 privind cadrele de restructurare preventivă, remiterea de datorie și decăderile, precum și măsurile de sporire a eficienței procedurilor
13 februarie 2024
Nu de puține ori se întâmplă ca o societate să dețină împotriva unei companii intrate în insolvență, atât o creanță (adică sume de încasat), cât și o datorie (sume de
07 iunie 2022
În situația în care a fost formulată împotriva societății dvs. o cerere de deschidere a procedurii de insolvență, aveți posibilitatea ca în termen de 10 zile de la comunicarea cererii,
08 februarie 2023
Nu de puține ori ne trezim în situația în care am înființat la un moment o Asociație alături de alți membri fondatori, însă din diverse motive nu mai dorim să