Citește și alte articole

Avocat titular Dinu Maria Cristina

 

Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina

CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
14 februarie 2022

CONVOCARE ASOCIAT UNIC - SATURN IMOB GLX GRUP - S.R.L.

1. Date privind dosarul: Număr dosar 3017/114/2021 Tribunalul Buzău Secția a II-a Civilă

2. Arhiva/registratura instanţei:

Adresa (stradă, număr, localitate, sector, judeţ) Str. Arhitect Petre Antonescu nr. 4 Buzau cod postal 120187

Număr de telefon 0238717960 programul arhivei/registraturii instanței Zilnic – orele 09:00 - 11:00

3.1. Debitor: SATURN IMOB GLX GRUP - S.R.L.

Cod de identificare fiscală 32827147 Domiciliul/sediul social: jud. Buzău, comuna Largu, str. Fănuş Neagu nr. 33 nr. cadastral 66, Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr J10/643/2015

5. Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa „DINU MARIA CRISTINA” Cod de identificare fiscală 29626739 Domiciliul/sediul social Bucuresti, Sector 3, Bd. Nicolae Grigorescu nr. 59 Bl. PM2 Sc A et. 5 ap. 22

Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență 1B 5157 tel. 0751.047.136 E-mail cristina@dinulawyers.ro

6. Subscrisa/Subsemnatul(a): CII DINU MARIA CRISTINA, în calitate de administrator judiciar al debitorului SATURN IMOB GLX GRUP - S.R.L., conform sentinţei de deschidere din data de 01.02.2022, pronunţată de Tribunalul Buzau secţia a II a Civilă, în dosarul 3017/114/2021 în temeiul art. 53 alin. (2)  Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţa,

 

CONVOACA ASOCIATUL UNIC SATURN IMOB GLX GRUP - S.R.L.

 

 

 

Asociat UNIC:           DAVID IULIAN

 

Se convoacă asociatul unic al debitoarei in vederea desemnării administratorului special.

 

Daca asociatul unic nu desemnează un administrator special, acesta este decăzut din drepturile recunoscute de procedura si care sunt exercitate prin administrator special.

 

 

Adunarea va avea loc la: la sediul administratorului judiciar din Bucuresti, Sector 3 Bld. Nicolae Grigorescu nr. 59 bl. PM2 sc A et 5 ap 22 in data de 23.02.2022 Ora 11:00

 

Având ca ordine de zi:

 

  • Desemnarea administratorului special

 

Asociatul unic poate fi si reprezentat in cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procura speciala si legalizata.

Asociatul unic poate comunica  punctul de vedere administratorului judiciar prin corespondenta si propunerea privind desemnarea administratorului special (posta, email, fax la datele mai sus menţionate), pana la data de 23.02.2022 ora 11:00.

 

 

Alte articole din această categorie

02 august 2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 16968/3/2022 Tribunalul București Secția a VII-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanței: Adresa (stradă,număr,localitate,sector,judeţ) Splaiul Independenței, nr. 319L; cladirea B - Sema Parc, sect 6 Număr
18 ianuarie 2023
1. Date privind dosarul: Număr dosar 69/122/2023 Tribunalul Giurgiu Secția Sindic 2. Arhiva/registratura instanței: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, județ) Episcopiei nr. 13 județ Giurgiu cod poștal 080015 Număr de
09 iunie 2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 14018/3/2022 Tribunalul Bucuresti Secția a VII-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanței: Adresa (stradă,număr,localitate,sector,judeţ) Splaiul Independenței, nr. 319L; cladirea B - Sema Parc, sect 6 Număr
16 septembrie 2022
  1. Date privind dosarul: Număr dosar 2003/111/2022 Tribunalul Bihor Secția a II-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanței: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, judeţ) Oradea, Parcul Traian nr. 10, cod 410033, jud.
07 februarie 2022
  1. Date privind dosarul: Număr dosar 3026/108/2021 Tribunalul Arad Secția a II-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa (stradă,număr,localitate,sector,judeţ) Arad, Bd. V. Milea nr. 2 Cod 310131 Număr de telefon 0374491086
14 februarie 2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 3017/114/2021 Tribunalul Buzău Secția a II-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, judeţ) Str. Arhitect Petre Antonescu nr. 4 Buzau cod
18 aprilie 2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 4298/3/2022 Tribunalul Bucuresti Secția a VII-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanței: Adresa (stradă,număr,localitate,sector,judeţ) Splaiul Independenței, nr. 319L; cladirea B - Sema Parc, sect 6 Număr
11 iulie 2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 631/121/2022 Tribunalul Galati Secția a II-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, judeţ) Mun. Glati, Str. Brailei nr. 153 Galati Număr
15 mai 2023
  1. Date privind dosarul: Număr dosar 632/114/2023 Tribunalul Buzău Secția a II-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, judeţ) Str. Arhitect Petre Antonescu nr. 4 Buzau cod
28 decembrie 2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2003/111/2022 Tribunalul Bihor Secția a II-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanței: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, judeţ) Oradea, Parcul Traian nr. 10, cod 410033, jud.