Citește și alte articole

Avocat titular Dinu Maria Cristina

 

Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina

CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
18 aprilie 2022

CONVOCARE  AGA DINASTY BOOKS PROEDITURA SI TIPOGRAFIE SRL

1. Date privind dosarul: Număr dosar 4298/3/2022 Tribunalul Bucuresti Secția a VII-a Civilă

2. Arhiva/registratura instanței:

Adresa (stradă,număr,localitate,sector,judeţ) Splaiul Independenței, nr. 319L; cladirea B - Sema Parc, sect 6

Număr de telefon 021.408.36.00 programul arhivei/registraturii instanței Zilnic – orele 09:30 - 14:00

3.1. Debitor: DINASTY BOOKS PROEDITURA SI TIPOGRAFIE SRL

Cod de identificare fiscală 25571576 Domiciliul/sediul social: Bucuresti Sectorul 1, Str. BĂICULEŞTI, Nr. 1, Etaj 1, Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr J40/6029/2009

5. Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa „DINU MARIA CRISTINA” Cod de identificare fiscală 29626739 Domiciliul/sediul social Bucuresti, Sector 3, Bd. Nicolae Grigorescu nr. 59 Bl. PM2 Sc A et. 5 ap. 22

Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență 1B 5157 tel. 0751.047.136 E-mail cristina@dinulawyers.ro

6. Subscrisa/Subsemnatul(a): CII DINU MARIA CRISTINA, în calitate de administrator judiciar al debitorului DINASTY BOOKS PROEDITURA SI TIPOGRAFIE SRL, conform sentinţei de deschidere din data de 13.04.2022, pronunţată de Tribunalul Bucuresti secţia a VII a Civilă, în dosarul 4298/3/2022 în temeiul art. 53 alin. (2)  Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţa,

 

 

CONVOACA ASOCIATUL UNIC

DINASTY BOOKS PROEDITURA SI TIPOGRAFIE SRL

 

 

 

Asociat UNIC:                    ELEK NICOLAE - ION

 

Se convoacă asociatul unic al debitoarei in vederea desemnării administratorului special.

 

Daca asociatul unic nu desemnează un administrator special, acesta este decăzut din drepturile recunoscute de procedura si care sunt exercitate prin administrator special.

 

Adunarea va avea loc la sediul administratorului judiciar din Bucuresti, Sector 3 Bld. Nicolae Grigorescu nr. 59 bl. PM2 sc A et 5 ap 22 in data de 27.04.2022 Ora 11:00

 

Având ca ordine de zi:

 

  • Desemnarea administratorului special

 

Asociatul unic poate fi si reprezentat in cadrul adunării prin împuterniciți, cu procura speciala si legalizata.

Asociatul unic poate comunica  punctul de vedere administratorului judiciar prin corespondenta si propunerea privind desemnarea administratorului special (posta, email, fax la datele mai sus menționate), pana la data de 27.04.2022 ora 11:00.

 

11. Semnătura:

CII DINU MARIA CRISTINA

prin

DINU MARIA CRISTINA

 

 

Alte articole din această categorie

02 august 2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 16968/3/2022 Tribunalul București Secția a VII-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanței: Adresa (stradă,număr,localitate,sector,judeţ) Splaiul Independenței, nr. 319L; cladirea B - Sema Parc, sect 6 Număr
18 ianuarie 2023
1. Date privind dosarul: Număr dosar 69/122/2023 Tribunalul Giurgiu Secția Sindic 2. Arhiva/registratura instanței: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, județ) Episcopiei nr. 13 județ Giurgiu cod poștal 080015 Număr de
09 iunie 2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 14018/3/2022 Tribunalul Bucuresti Secția a VII-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanței: Adresa (stradă,număr,localitate,sector,judeţ) Splaiul Independenței, nr. 319L; cladirea B - Sema Parc, sect 6 Număr
16 septembrie 2022
  1. Date privind dosarul: Număr dosar 2003/111/2022 Tribunalul Bihor Secția a II-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanței: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, judeţ) Oradea, Parcul Traian nr. 10, cod 410033, jud.
07 februarie 2022
  1. Date privind dosarul: Număr dosar 3026/108/2021 Tribunalul Arad Secția a II-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa (stradă,număr,localitate,sector,judeţ) Arad, Bd. V. Milea nr. 2 Cod 310131 Număr de telefon 0374491086
14 februarie 2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 3017/114/2021 Tribunalul Buzău Secția a II-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, judeţ) Str. Arhitect Petre Antonescu nr. 4 Buzau cod
18 aprilie 2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 4298/3/2022 Tribunalul Bucuresti Secția a VII-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanței: Adresa (stradă,număr,localitate,sector,judeţ) Splaiul Independenței, nr. 319L; cladirea B - Sema Parc, sect 6 Număr
11 iulie 2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 631/121/2022 Tribunalul Galati Secția a II-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, judeţ) Mun. Glati, Str. Brailei nr. 153 Galati Număr
15 mai 2023
  1. Date privind dosarul: Număr dosar 632/114/2023 Tribunalul Buzău Secția a II-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, judeţ) Str. Arhitect Petre Antonescu nr. 4 Buzau cod
28 decembrie 2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2003/111/2022 Tribunalul Bihor Secția a II-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanței: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, judeţ) Oradea, Parcul Traian nr. 10, cod 410033, jud.