Citește și alte articole

Avocat titular Dinu Maria Cristina

 

Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina

CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
07 februarie 2022

CONVOCARE ASOCIAT UNIC - ASG MUNPREST SRL

 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 3026/108/2021 Tribunalul Arad Secția a II-a Civilă

2. Arhiva/registratura instanţei:

Adresa (stradă,număr,localitate,sector,judeţ) Arad, Bd. V. Milea nr. 2 Cod 310131

Număr de telefon 0374491086 programul arhivei/registraturii instanţei Zilnic – orele 08:30 - 15:00

3.1. Debitor: ASG MUNPREST S.R.L.

Cod de identificare fiscală 22031989 Domiciliul/sediul social: Mun. Arad, Bd. Nicolae Titulescu bloc 319 scara C etaj 4 ap 18, Jud Arad Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr J02/1256/2007

5. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa „DINU MARIA CRISTINA” Cod de identificare fiscală 29626739 Domiciliul/sediul social Bucuresti, Sector 3, Bd. Nicolae Grigorescu nr. 59 Bl. PM2 Sc A et. 5 ap. 22 şi cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedura în Bucuresti, Sector 1 Str. Grigore Mora nr. 16 etaj 1

Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență 1B 5157 tel. 0751.047.136 E-mail cristina@dinulawyers.ro

6. Subscrisa/Subsemnatul(a): CII DINU MARIA CRISTINA, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei ASG MUNPREST S.R.L., conform sentinţei de deschidere din data de 20.01.2022, pronunţată de Tribunalul Arad, secţia a II a Civilă, în dosarul 3026/108/2021, în temeiul art. 53 alin. (2) Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţa,

 

 

CONVOACA ASOCIATUL UNIC ASG MUNPREST SRL

 

 

 

Asociat UNIC:           CREPALDI GIANCARLO

 

Se convoaca asociatul unic al debitoarei in vederea desemnării administratorului special.

 

Daca asociatul unic nu desemneaza un administrator special, acesta este decazut din drepturile recunoscute de procedura si care sunt exercitate prin administrator special.

 

 

Adunarea va avea loc la: la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Sector 1 Str. Grigore Mora nr. 16 etaj 1 in data de 21.02.2022 Ora 11:00

 

Având ca ordine de zi:

 

  • Desemnarea administratorului special

 

Asociatul unic poate fi si reprezentat in cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procura speciala si legalizata.

Asociatul unic poate comunica  punctul de vedere lichidatorului judiciar prin corespondenta si propunerea privind desemnarea administratorului special (posta, email, fax la datele mai sus menţionate), pana la data de 21.02.2022 ora 11:00.

 

 

Alte articole din această categorie

02 august 2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 16968/3/2022 Tribunalul București Secția a VII-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanței: Adresa (stradă,număr,localitate,sector,judeţ) Splaiul Independenței, nr. 319L; cladirea B - Sema Parc, sect 6 Număr
18 ianuarie 2023
1. Date privind dosarul: Număr dosar 69/122/2023 Tribunalul Giurgiu Secția Sindic 2. Arhiva/registratura instanței: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, județ) Episcopiei nr. 13 județ Giurgiu cod poștal 080015 Număr de
09 iunie 2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 14018/3/2022 Tribunalul Bucuresti Secția a VII-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanței: Adresa (stradă,număr,localitate,sector,judeţ) Splaiul Independenței, nr. 319L; cladirea B - Sema Parc, sect 6 Număr
16 septembrie 2022
  1. Date privind dosarul: Număr dosar 2003/111/2022 Tribunalul Bihor Secția a II-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanței: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, judeţ) Oradea, Parcul Traian nr. 10, cod 410033, jud.
07 februarie 2022
  1. Date privind dosarul: Număr dosar 3026/108/2021 Tribunalul Arad Secția a II-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa (stradă,număr,localitate,sector,judeţ) Arad, Bd. V. Milea nr. 2 Cod 310131 Număr de telefon 0374491086
14 februarie 2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 3017/114/2021 Tribunalul Buzău Secția a II-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, judeţ) Str. Arhitect Petre Antonescu nr. 4 Buzau cod
18 aprilie 2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 4298/3/2022 Tribunalul Bucuresti Secția a VII-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanței: Adresa (stradă,număr,localitate,sector,judeţ) Splaiul Independenței, nr. 319L; cladirea B - Sema Parc, sect 6 Număr
11 iulie 2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 631/121/2022 Tribunalul Galati Secția a II-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, judeţ) Mun. Glati, Str. Brailei nr. 153 Galati Număr
15 mai 2023
  1. Date privind dosarul: Număr dosar 632/114/2023 Tribunalul Buzău Secția a II-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, judeţ) Str. Arhitect Petre Antonescu nr. 4 Buzau cod
28 decembrie 2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2003/111/2022 Tribunalul Bihor Secția a II-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanței: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, judeţ) Oradea, Parcul Traian nr. 10, cod 410033, jud.