Citește și alte articole

Avocat titular Dinu Maria Cristina

 

Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina

CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
18 ianuarie 2023

CONVOCARE AGA CREVIO DIG CONSTRUCT

1. Date privind dosarul: Număr dosar 69/122/2023 Tribunalul Giurgiu Secția Sindic

2. Arhiva/registratura instanței:

Adresa (stradă, număr, localitate, sector, județ) Episcopiei nr. 13 județ Giurgiu cod poștal 080015

Număr de telefon 0246 / 212 725 programul arhivei/registraturii instanței Zilnic – orele 09:30 - 13:00

3.1. Debitor: CREVIO DIG CONSTRUCT SRL

Cod de identificare fiscală 39178268 Domiciliul/sediul social: Jud. Giurgiu, Com. Săbăreni Sat Săbăreni Str. Sondei nr. 46 camera nr 2 , Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr J52/607/2018

5. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa „DINU MARIA CRISTINA” Cod de identificare fiscală 29626739 Domiciliul/sediul social Bucuresti, Sector 3, Bd. Nicolae Grigorescu nr. 59 Bl. PM2 Sc A et. 5 ap. 22

Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență 1B 5157 tel. 0751.047.136 E-mail cristina@dinulawyers.ro

6. Subscrisa/Subsemnatul(a): CII DINU MARIA CRISTINA, în calitate de lichidator judiciar al debitorului CREVIO DIG CONSTRUCT SRL, conform Încheierii de Ședința din data de 17.01.2023, pronunțată de Tribunalul Giurgiu secția Sindic, în dosarul 69/122/2023, în temeiul art. 53 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței si de insolvență

 

 

CONVOACA ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

CREVIO DIG CONSTRUCT SRL

 

 

 

Asociați:                               Nita Valeriu

                                               Nita Emanuel

 

Se convoacă asociații debitoarei in vederea desemnării administratorului special.

 

Daca asociații nu desemnează un administrator special, aceștia sunt decăzuți din drepturile recunoscute de procedura si care sunt exercitate prin administrator special.

 

Adunarea va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Sector 3 Bld. Nicolae Grigorescu nr. 59 bl. PM2 sc A et 5 ap 22 in data de 30.01.2023 Ora 11:00

 

Având ca ordine de zi:

 

  • Desemnarea administratorului special

 

Asociatii pot fi si reprezentați in cadrul adunării prin împuterniciți, cu procura speciala si legalizata.

Asociatii pot comunica punctul de vedere lichidatorului judiciar prin corespondenta si propunerea privind desemnarea administratorului special (posta, email, fax la datele mai sus menționate), pana la data de 30.01.2023 ora 11:00.

 

11. Semnătura:

CII DINU MARIA CRISTINA

prin

DINU MARIA CRISTINA

 

 

Alte articole din această categorie

02 august 2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 16968/3/2022 Tribunalul București Secția a VII-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanței: Adresa (stradă,număr,localitate,sector,judeţ) Splaiul Independenței, nr. 319L; cladirea B - Sema Parc, sect 6 Număr
18 ianuarie 2023
1. Date privind dosarul: Număr dosar 69/122/2023 Tribunalul Giurgiu Secția Sindic 2. Arhiva/registratura instanței: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, județ) Episcopiei nr. 13 județ Giurgiu cod poștal 080015 Număr de
09 iunie 2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 14018/3/2022 Tribunalul Bucuresti Secția a VII-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanței: Adresa (stradă,număr,localitate,sector,judeţ) Splaiul Independenței, nr. 319L; cladirea B - Sema Parc, sect 6 Număr
16 septembrie 2022
  1. Date privind dosarul: Număr dosar 2003/111/2022 Tribunalul Bihor Secția a II-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanței: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, judeţ) Oradea, Parcul Traian nr. 10, cod 410033, jud.
07 februarie 2022
  1. Date privind dosarul: Număr dosar 3026/108/2021 Tribunalul Arad Secția a II-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa (stradă,număr,localitate,sector,judeţ) Arad, Bd. V. Milea nr. 2 Cod 310131 Număr de telefon 0374491086
14 februarie 2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 3017/114/2021 Tribunalul Buzău Secția a II-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, judeţ) Str. Arhitect Petre Antonescu nr. 4 Buzau cod
18 aprilie 2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 4298/3/2022 Tribunalul Bucuresti Secția a VII-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanței: Adresa (stradă,număr,localitate,sector,judeţ) Splaiul Independenței, nr. 319L; cladirea B - Sema Parc, sect 6 Număr
11 iulie 2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 631/121/2022 Tribunalul Galati Secția a II-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, judeţ) Mun. Glati, Str. Brailei nr. 153 Galati Număr
15 mai 2023
  1. Date privind dosarul: Număr dosar 632/114/2023 Tribunalul Buzău Secția a II-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, judeţ) Str. Arhitect Petre Antonescu nr. 4 Buzau cod
28 decembrie 2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2003/111/2022 Tribunalul Bihor Secția a II-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanței: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, judeţ) Oradea, Parcul Traian nr. 10, cod 410033, jud.